Ljetno računanje vremena 2018.: Evo kada pomjeramo kazaljke, sat vremena unaprijed!

Ljetno računanje vremena 2018.: Evo kada pomjeramo kazaljke, sat vremena unaprijed!

Ljetnje računanje vremena počinje 25. marta, kada sat treba pomjeriti za jedan sat unaprijed.

Kod ljetnog računanja vremena, sat se pomiče unaprijed i to za jedan sat, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3. Ministarstvo privrede je saopštilo da, na osnovu Zakona o računanju vremena, ljetnje računanje vremena u 2018. godini počinje 25. marta.

Ljetno računanje vremena uvelo se kako bi dani tijekom ljeta, iako to obuhvaća i dio proljeća te jeseni, duže trajali. Do pomicanja sata i uvođenja ljetnog računanja vremena došlo je zbog potrebe da se smanji trošak električne energije. Kako dan traje duže, imamo više prirodne svjetlosti i trošimo manje energije.