MASTER PLAN SE USPJEŠNO PROVODI: Iz Hrvatske lani otišlo više od 47.000 ljudi, a u demografskom plusu je samo Istra.

MASTER PLAN SE USPJEŠNO PROVODI: Iz Hrvatske lani otišlo više od 47.000 ljudi, a u demografskom plusu je samo Istra.

Grad Zagreb i Istarska županija jedine su hrvatske županije u koje se prošle godine više ljudi ukupno doselilo, nego što se iz njih iselilo

Pokazuju to najnoviji podaci državne statistike o migracijama stanovništva Hrvatske u 2017. godini. Prema tim podacima, naime, u Grad Zagreb lani je doselilo ukupno 13.578 ljudi, što iz ostalih dijelova Hrvatske, što iz inozemstva, dok je iz metropole odselilo – opet, bilo u druge krajeve Hrvatske, bilo u inozemstvo – ukupno 12.755 stanovnika.

Ukupan migracijski saldo za Zagreb je, dakle, bio pozitivan, budući da je metropola dobila, kako pokazuju podaci DZS-a, 1.003 nova stanovnika. U Istru je, pak, lani doselilo ukupno 3.516 ljudi, dok je iz nje iselilo 2.517 stanovnika. Kada se podvuče crta, to znači da je najzapadnija županija, prema podacima DZS-a, u procesu unutarnjih i vanjskih migracija lani dobila ukupno 999 novih stanovnika.

Najgore u Slavoniji

Sve ostale hrvatske županije bile su u demografskom minusu, što znači da je iz njih više ljudi ukupno iselilo, nego što ih se doselilo. Pritom su najgore prošle Vukovarsko-srijemska županija, koja je u unutarnjim i vanjskim migracijama izgubila 5.665 ljudi, a otprilike jednako loše prošla je i Osječko-baranjska županija, koja je u 2017. zabilježila demografski minus od 5.460 ljudi.

Alarmantno je stanje i u Brodsko-posavskoj županiji, koja je prošle godine izgubila ukupno 3.701 stanovnika, kao i u Sisačko-moslavačkoj, koja je bila u demografskom gubitku od 3.596 ljudi, pokazuju podaci DZS-a. Ukupno je mjesto stanovanja unutar Hrvatske lani promijenilo 71.580 građana. Kada je riječ o vanjskim migracijama, odnosno o iseljavanju iz Hrvatske i useljavanju u nju, podaci DZS-a pokazuju da je Hrvatsku lani napustilo 47.352 ljudi, što je otprilike grad veličine Varaždina, o čemu je novac.hr nedavno pisao.

Radi se o najvećem broju iseljenih od ulaska u EU 2013. godine. Ovdje, međutim, valja reći kako se te brojke temelje na podacima o odjavi prebivališta, koje građani sami daju policijskim postajama, što zapravo znači da su nepotpuni, budući da mnogi novi iseljenici ne odjavljuju prebivalište. No, nije isključeno i da je lani vjerojatno nešto više ljudi odjavilo prebivalište u Hrvatskoj, ali tek nakon što su već koju godinu proveli u inozemstvu i vidjeli hoće li se i kako snaći u novoj sredini.

Najviše otišlo u Njemačku

Najviše Hrvata koji su lani iselili u inozemstvo, 63,9 posto, otišlo je u Njemačku. Među zemljama u koje su u 2017. selili hrvatski državljani značajne udjele, po 5,9 posto, drže i Austrija i Irska. Iseljavanje u Austriju posebno je zanimljivo, budući da se radi o jedinoj članici EU-a, koja nam još nije otvorila vrata svog tržišta rada. Znatan broj iseljenika iz Hrvatske otišao je i u BiH, 5,1 posto, te u Srbiju, 4,9 posto, pokazuju podaci DZS-a.

Istodobno, u Hrvatsku je lani doselilo 15.553 novih stanovnika, od čega je otprilike polovina onih s hrvatskom putovnicom, velikim dijelom iz BiH. Kada se broj doseljenih iz inozemstva oduzme od broja iseljenih u inozemstvo, proizlazi da je Hrvatska lani imala negativan migracijski saldo od 31.799 osoba. Pritom su sve županije, osim Istarske, imale demografski minus u vanjskim migracijama. U Istru je, naime, lani iz inozemstva doselilo 1.859 ljudi, dok je iz nje u inozemstvo iselilo 1.543 ljudi.

Čak je i Grad Zagreb lani imao negativan saldo u vanjskim migracijama, budući da je u metropolu iz inozemstva u 2017. doselilo 3.715 ljudi, dok je u inozemstvo iselilo 6.814 građana. I u vanjskim i u unutarnjim migracijama prošle godine više su sudjelovali muškarci nego žene. Nešto manje od polovice ukupnog broja iseljenih u inozemstvo, ili 48 posto njih, bilo je, pokazuju podaci DZS-a, u dobi od 20 do 39 godina.

Kako vidimo, Vlada u zemlji samo govori o mjerama zaustavljanja iseljavanja mladih, no to sve ostaje na riječima. Iseljavanje je samo rezultat uništavanja države u proteklih 28 godina, te se moramo zapitati kako će se onda to riješiti preko noći? Jednostavno…. nikako! Kao da je to sve dio nekog master plana kojim se želi uništiti građani ove zemlje.