dabar stav samo da si se okrenula drugovacije bio bi jos bolji