Jednom sam ukrala sa tvojih usana osmjeh u prolazu, i jos sam uvjek tu.....