"Bosna, moja jedina domovina" - Emir Hadžihafizbegović