Tako Mi vremena! Doista su svi ljudi na gubitku, osim onih koji vjeruju, rade dobra djela i preporucuju jedni drugima istinu i strpljivost.