Da grijesi, da prasta, za covjeka je najvaznije covjek da ostane...