Nemoj da mi uputiš višenijedan pogled,čak i ako bi smeo.Svaki tvoj pogled samo nove uspomene pišei tiho, nečujno urezuje tvoje imeu neke moje još nerođene rimežute i plave boje,a ja nisam sigurna da li bi ti to hteo.Ne budi moje orkane sneneda se neki ne zakovitla iz pene,ponašaj se i dalje kao da ne postojim, i kao što si do sada umeonastavi da gledaš kroz meneu nedoglediako tu ispred tebe stojim.Nemoj uopšte da me gledaš,zaboravi me.Potroši svoje poglede na one druge, na one što znaju da se ki…