….tada se pojavi lisica: „Dobar dan”, reče lisica.„Dobar dan”, pristojno odgovori mali princ koji se okrenu, ali ugleda ništa.„Evo me ovde”, reče jedan glas, „pod jabukom”.„Ko si ti?” upita mali princ. „Vrlo si lepa…”„Ja sam lisica”, reče lisica.„Dođi da se igramo”, predloži joj mali princ. „Tako sam tužan…”„Ne mogu da se igram s tobom”, reče lisica. „Nisam pripitomljena.”„Ah! Izvini”, reče mali princ. A onda, razmislivši, doda: „Šta znači to pripitomljena?”„Ti nisi odavde”, reče lisica, „Šta tr…