Blogovi

Korisnika

____

"U životu, dragi moj prijatelju, nije riječ o tome da osvojite što je moguće veći broj žena, jer je to samo spoljašnji uspjeh. Riječ je, prije svega, o tome da njegujete sopstvene visoke zahtjeve, jer se u njima ogleda mjera vaše lične vrijednosti. Zapamtite, dragi prijatelju, da pravi ribar vraća sitne ribice u vodu!"M. K

Korisnika

__

Novac je moc, no zdravlje je svemoc. B.R

Korisnika

to je to...

Sve što je potrebno za trijumf zla jest da dobri ljudi ne čine ništa ;)