‎-Ljubavna pesma-

Kako da zadrzim dusu svoju
da se k tvojoj ne vine? Kako bi je
preko tebe uzneo u visine?
...O, kako bih je skloniti hteo
uz nesto izgubljeno na dnu tmine,
na jedno mesto,strano i tiho,
ciji se talas ne bi raznjiho
kad se talasaju tvoje dubine.
Al sve sto dirne tebe i mene,
ko gudalo nas zajedno prene.
Glas dveju struna, o mi to jesmo!
Cijeg smo to samo glazbala zvuci
i koji nas svirac drzi u ruci?
O, slatka pesmo!