Marihuana

~~~~~~~~~~MARIHUANA~~~~~~~~~~

M ozda je proslo i zivot cjeo
od onog dana kad sam te sreo
kad ugleda te oci plave i
kosa boje pokosene trave.

A h ljepa je pomislih
cuvsi zvanjacu zvona koja je
u smrt zove polako,eh da
sam znao poletjeo bih tamo.

R uku mi pruzi ko da pita
volis li rijeke i pokosena zita
Ruku mu pruzi ko da moli
ruku mi pruzi ruku smrti.

I tek onda shvatam pred kim stojim
pred onim sto se dive snovima
svojim
ispijena i blijeda provela dane
u dimu marihuane.

H tjedoh ljubavlju da sprijecim
drogu
jer sta je ona skrivila bogu
zvala je nocu zvijezde da joj
sude
htjela je da voli i voljena bude

U zalud bijehu molitve moje
umrijese oci plave boje
ja proklinjah zivot novog dana
i zla stp donosi marihuana.

A na je djevojka ociju plavih
i kose,i imena sto mnoge
djevojke nose,ikoje ce jednog
dana
zavrsit ko moja ANA.

N a groblju njenom zaplakah prvi
i ispisah rijeci kapima krvi,
"umrla je na svitanje dana
bila je ljepa i zvala se ANA."

A znala je da Narkomani
dugo ne zive
da se oni kratko svojim snovima
dive voljela je da bode svoje
vene
voljela je mnoge a mozda I MENE!