Mika Antic

"Kad nekoga u prolazu pitaš: kako si, ti to sebe proveravaš i sebe pitaš. Nauči se da umeš da uplašiš svoj strah, umesto strah da tebe plaši. Nauči se da umeš da zaboliš svoj bol, umesto da on tebe boli. Nauči se da umeš da vodiš svoje puteve,
umesto putevi tebe da vode. I nauči da umeš da odživiš svoj život, umesto da on... tebe živi. Jer njemu je svejedno da li nas ima ili nema i da li, uopšte, i mislimo da mislimo.."
Mika Antić