Pusti me...

Pusti me da gledam u tvoje oči,
da se utopim u njihovom plaventilu,
da pomislim da sam na nebu i da počnem da lebdim od sreće...
Pusti me da ti se barem malo približim,
da mogu da zaronim u tvoj pogled,
da pomislim da se kupam u moru,
da poželim da nikada ne izađem iz njega...
Pusti me da gledam u tvoje zenice,
da vidim da li me makar malo voliš,
da li me gledaš drugaćije od ostalih
ili se to meni samo čini...
Ćuti,o ćuti,i pusti me da te gledam,
da nestanem u plaventilu tvojih očiju,da me nema!!!