Konfiguriranje KASDA ADSL MODEM

Prijatelji doslo je vrijeme i da pisemo malo vam i o sledecem MODEMU KASDA kako ga KONGIGURISAT..- koristeći dobiveni UTP mrežni kabel spojite se na Vaš modem kako bi
podesili potrebne parametre u konfiguratoru ureñaja i omogućili
spajanje u router modu rada.
- IP adresu bi trebali dobiti automatski DHCPom, ukoliko to nije slučaj,
potrebno je upisati ručno postavke TCP/IP veze za mrežnu karticu koju
koristite za spajanje na modem.
- Postavke TCP/IP konekcije su slijedeće :
1. IP address : 192.168.1.200
2. Subnet mask : 255.255.255.0
3. Default gateway : 192.168.1.1
- Nakon toga u web browser treba ukucati IP adresu 192.168.1.1, čime
se ulazi u konfigurator modema gdje se podešavaju postavke ureñaja.
- Ukoliko upisivanjem IP adrese 192.168.1.1 u web pregledniku niste
uspjeli ući u konfigurator modema, treba učiniti slijedeće :
1. u postavkama browsera izbrisati cookies, history,
temporary Internet files, te isključiti Pop-Up blocker
programe.
2. Provjeriti postavke antivirusnih i ostalih security programa,
jer postoji mogućnost da oni spriječavaju pristup
konfiguratoru modema.
3. provjeriti da li je mrežna kartica ispravna (ujedno ne smije
biti disable), te takoñer treba provjeriti ispravnost fizičke
konekcije UTP kablom izmeñu računala i modema.

Drugi korak:

Upisivanjem IP adrese 192.168.1.1 u web browseru pojavljuje se prozor za
Za ulazak u konfigurator ureñaja treba upisati slijedeće podatke :
User name : admin
Password : adslroot ili 0000
ako ste sve napravili kako treba,otvoriti ce vam se konfiguracija za modem,i tu podesite modem prema svojoj želji...