NEOSTVARENI MOJI SNOVI

Zamišljah te takvu

kakvu te nikad ljubio nisam.

A ljubio sam vjerovanja.

uz sva ta sjetna otkrića

u kojima se ljubav klanja

moru suza neistinitih priča.

Zamišljah ljubav

kakvu još nikad ne ljubih.

A ljubio sam htjenja.

I život za kojim tako žuđah

preko tako oštrih misli

preko tako krutog stjenja.

Zamišljah život

kakvog želim živeti i čuti.

Bjehu sve to samo želje

koje nitko i ne sluti.

u ljubavi koja srce čupa

i sreću sa mislima melje.

Al ne vidiš pritom

kako lupa

stvarni oblik jedne želje...

Zamišljah te takvu.