Regresija u prošle živote

Sve o Astrologiji Horoskopu Numerologiji
Prorocanstva
Odgovorite
Avatar
bosanka100
Hronicar foruma
Hronicar foruma
Postovi: 1007
Pridružen/a: 01 Feb 2007 02:00
Lokacija: Bosnia

Regresija u prošle živote

Post Postao/la bosanka100 » 04 Jun 2007 12:04

Regresija u pro¹le ¾ivote
Da li zaista ¾ivimo vi¹e puta, da li na¹e du¹e stvarno odlaze negdje èekajuæi da se stvore pogodni uvjeti za neki novi ¾ivot koji su odabrale u skladu s onim ¹to trebaju odraditi, nije ba¹ lako dokazati, jer opipljivih dokaza za to nema, ali prema iskustvima ljudi koji su pro¹li proces regresije, sve to itekako ima smisla, a njihovi utisci su da im je uvid u pro¹le ¾ivote pru¾io mnoga obja¹njenja, odgovore i znatno utjecao na kvalitetu sada¹njeg ¾ivota. Vjerovati ili ne, to je stvar osobnog stava, ali u svakom sluèaju poruke iznutra imaju svoj smisao i znaèaj. Pro¹li ¾ivotKa¾u da male bebe znaju sve, njihove du¹e su se tek smjestile u ovozemaljska tijela, izabrav¹i taj svoj ¾ivot kako bi rije¹ile neke karmièke dugove. Znaju ¹to æe im se dogaðati, kakav æe ¾ivot imati, sjeæaju se svojih pro¹lih ¾ivota i toèno znaju ¹to trebaju postiæi i napraviti u sada¹njem ¾ivotu. Kako rastu, ta slika blijedi, sjeæanja se bri¹u, a svjesne spoznaje, uèenje, zapa¾anje materije i nametnuta pravila sve vi¹e preuzimaju to biæe. Sve ¹to je podsvjesno sve vi¹e se potiskuje, dok iz nekih razloga opet te podsvjesne reakcije i unutarnji osjeæaj ne izbiju na povr¹inu, no tada je to drugaèije oblikovano. U ¾ivotu nam se mo¾e dogoditi da se naðemo negdje i odjednom nam se sve uèini poznato i blisko. Èesto puta je to sjeæanje iz nekog prija¹njeg ¾ivota, no uglavnom taj osjeæaj ne ide dalje od prepoznavanja. Ako do¾ivimo ne¹to takvo trebamo imati u vidu da se to nije sluèajno dogodilo. To ¹to smo se na¹li na takvom mjestu sigurno ima svoju poruku, ne¹to iz pro¹losti nas ¾eli podsjetiti na dogaðaje koji su zasigurno znaèajni za sada¹njost. One suptilnije du¹e mogu imati druge naèine podsjeæanja iz pro¹lih ¾ivota pa im tako poruke dolaze kroz snove ili vizije, no tu se najèe¹æe radi o odreðenih isjeècima iz pro¹losti. Jedini sigurni naèin koji nam omoguæava uvid u sve pro¹le ¾ivote je individualna nehipnotièka regresija. Upravo taj oblik regresije je najbolji zato ¹to za vrijeme cijele seanse imamo potpunu kontrolu na svim razinama, svega smo svjesni, mo¾emo odbiti vidjeti ono ¹to ne ¾elimo ako procijenimo da nam to mo¾e ¹tetiti ili djelovati traumatièno i u svakom sluèaju iz tog iskustva donosimo ono ¹to je najbolje za nas, a omoguæava nam kvalitetan uvid u ono ¹to je bilo i ¹to se isprepliæe sa sada¹njosti. Sve to je velika prednost u odnosu na hipnotièku regresiju koja zna izmaknuti kontroli i postati opasna ugro¾avajuæi psihièko stanje osobe koja se tome podvrgla, a isto tako i u odnosu na grupnu regresiju koja ne dozvoljava da se terapeut pozabavi svakim pojedinaèno pa neki ljudi mogu imati odreðene posljedice.

Sjeæanja na¹e du¹e
Ono ¹to nam nehipnotièka regresija mo¾e pru¾iti je pregled pro¹lih ¾ivota do detalja koje sami ¾elimo vidjeti, no te ¾ivotne prièe koje gledamo nisu toliko bitne u smislu ¹to smo bili, koliko je znaèajno to iskustvo same du¹e, modeli pona¹anja, reakcije, razmi¹ljanja, postupci, dogaðaji koji su uvjetovani tuðim odlukama, a tièu se nas, na¹i potezi prema drugima i na kraju kakav nam je osjeæaj ispunjenosti tog ¾ivota, jesmo li izvr¹ili zadatak potpuno, djelomièno ili ga prenijeli dalje, u neki kasniji ¾ivot. Mo svjetlosti
Naèin na koji do¾ivljavamo viðenje pro¹log ¾ivota izgleda kao da ma¹tamo. S obzirom da smo svega svjesni, nije neobièno da se tako osjeæamo, no èesto puta se naðemo u takvim ¾ivotnim prièama koje ba¹ i ne bi ¾eljeli ma¹tati da to stvarno svjesno biramo. Nehipnotièka regresija je èisto sjeæanje du¹e neèega veæ do¾ivljenog, a sve se pojavljuje u tom obliku zato ¹to su svijest i podsvijest izjednaèeni, neki to nazivaju pro¹ireno stanje svijesti, no to je ipak ne¹to dublje.
U regresiju se treba upustiti kada imamo probleme koje ne mo¾emo ni na koji naèin rije¹iti, kada su u nas usaðeni strahovi koje si ne mo¾emo na normalan naèin objasniti, kada nas muèe pitanja poslovnog ili ljubavnog neuspjeha, intenzivnih zdravstvenih problema i kada ¾elimo raditi na sebi u smislu duhovnog izgraðivanja. Zapravo je regresija preporuèljiva svakome tko tra¾i odgovor vi¹e, jer æemo putem nje saznati puno vi¹e o stazama kojima je kroèila na¹a du¹a, o njenim iskustvima i svemu ¹to smo donijeli sa sobom u ovaj ¾ivot. Uvid u pro¹le ¾ivote nam mo¾e skratiti put u rje¹avanju karmièkih repova koje vuèemo za sobom. Ako vidimo ¹to je bio osnovni problem u pro¹lom ¾ivotu, pa jo¹ ako naðemo neke paralele sa sada¹njim ¾ivotom i shvatimo da mo¾da ponavljamo neke gre¹ke, to mo¾emo puno br¾e poèeti mijenjati kada vidimo gdje su korijeni svega toga.
Najzanimljiviji dio regresije je iskustvo smrti. Iako mnogima zvuèi zastra¹ujuæe, zapravo je to najmanje zastra¹ujuæe od svega. Svatko tko je pro¹ao kroz vlastitu smrt u nekom ¾ivotu izjavio je da je to ne¹to prekrasno, najljep¹i moguæi osjeæaj koji se ni sa èim ne mo¾e usporediti. Energija, mir, zadovoljstvo i osjeæaj kako je to ne¹to sasvim prirodno nam govori da smrt uopæe nije ne¹to stra¹no. Zapravo, ba¹ dok to pro¾ivljavamo postajemo svjesni svoje besmrtnosti, saznajemo da ne postoji kraj nego da je sve to pretapanje iz jednog ¾ivota u drugi, dokle god je potrebno. Na¹a du¹a se razvija korak po korak, a takvih koraka mo¾e biti jako puno u obliku raznih ¾ivota. Ona ima zadatak savladati odreðene lekcije i sve dok u potpunosti ne savladamo jednu, nema prelaska na drugu.
Neki ¾ivoti su va¾niji za sada¹nji ¾ivot, neki su manje va¾ni, no svi skupa tvore cjelinu koja pokazuje gdje smo i za èim tragamo. Najva¾nije je ono ¹to smo odabrali rje¹avati u ovom ¾ivotu, iz tog podruèja bi trebali izvuæi sve ¹to je veæ do¾ivljeno i na taj naèin odrediti kako najbolje kreirati svoje buduæe poteze.


Color off mod mala-plava21

Avatar
Tourniquet
Zvijezda na usponu
Zvijezda na usponu
Postovi: 1204
Pridružen/a: 31 Avg 2000 02:00
Lokacija: Cuvaj me Boze, prijatelja, jer se neprijatelja cuvam sam..

Post Postao/la Tourniquet » 04 Jun 2007 12:11

:-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k :-k
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X


:wave: :wave: :wave: :wave: :wave: :wave:

Avatar
Tourniquet
Zvijezda na usponu
Zvijezda na usponu
Postovi: 1204
Pridružen/a: 31 Avg 2000 02:00
Lokacija: Cuvaj me Boze, prijatelja, jer se neprijatelja cuvam sam..

Post Postao/la Tourniquet » 23 Avg 2007 21:44

secerka je napisao/la:i mene bi to zanimalo da li postoji tako nesto
Jel znate kakve price o tome ma bila bi i s bajkom zadovoljna

http://www.astromag.biz/index_astro11.htm

ima jos druga tema i tamo sam vec bio postavio ovaj nick..

eto pa nam reci sta si bila :D

Avatar
Tourniquet
Zvijezda na usponu
Zvijezda na usponu
Postovi: 1204
Pridružen/a: 31 Avg 2000 02:00
Lokacija: Cuvaj me Boze, prijatelja, jer se neprijatelja cuvam sam..

Post Postao/la Tourniquet » 23 Sep 2007 23:24

vidovita_dzemila je napisao/la:hehe vidi ovo......


U pro¹lom ¾ivotu rodili ste se, prebivali i radili u Argentini, u razdoblju od 1689. do 1747. godine. Bili ste ¾ena jednog bogatog i va¾nog èovjeka, te niste imali nekih posebnih obaveza, pa ste mnogo i èesto putovali, zanimali se opæim dru¹tvenim poslovima, koji vam, istini za volju, nisu donosili neku osobitu korist. U nekoliko ste se navrata silno dosadjivali, pa ste u takvoj dokolici potra¾ili spas u izvanbraènoj vezi, no ni to vam nije pomoglo! Imali ste troje djece koja su vas voljela, te se niste osobito mogli po¾aliti na zlu sudbinu!

U sada¹njoj egzistenciji susret æete se sa velikim karmièkim problemom, a to je nedostatak pa¾nje i zanimanja prema vama. Va¹e pobjede i dostignuæa ne samo da neæe biti pohvaljena ili nagradjena - nego æe samo izazivati zavist i ljubomoru drugih ljudi. Èak i ako se ne uspijete obogatiti - izazivat æete jednako podozrenje i nedobronamjernost drugih ljudi.


Do¾ivjet æete brojne uspone i padove u poslu i karijeri, a i obiteljski ¾ivot neæe po¹tedjen od velikih i sudbinskih preokreta.


U ovom ¾ivotu svakako trebate izbjeæi alkohol i bilo koju drugu vrstu ovisnosti - jer æe vam, u protivnom, silno stradati zdravlje.

hmm zar nije i meni nesto slicno izbacilo :D a mozda znam i zasto... hehe :biggrin: :biggrin:

Avatar
Tourniquet
Zvijezda na usponu
Zvijezda na usponu
Postovi: 1204
Pridružen/a: 31 Avg 2000 02:00
Lokacija: Cuvaj me Boze, prijatelja, jer se neprijatelja cuvam sam..

Post Postao/la Tourniquet » 23 Sep 2007 23:49

:P :P :P :P :P psttt.... sutim :D

Avatar
nella26
Velicanstvo Foruma
Velicanstvo Foruma
Postovi: 7486
Pridružen/a: 19 Apr 2009 02:49

Re: Regresija u prošle živote

Post Postao/la nella26 » 12 Jun 2009 19:20

Ma nešto ne vjerujem u to ali sam na tv-u gledala žensku koja tvrdi da je bila ljubavnica nekog državnog službenika u Francuskoj u vrijeme Napoleona, i pored toga što je navela sve njegove podatke, pričala je o tome gdje su se sastajali kod nekog mosta koji je odavno srušen i navodila je puno gradjevina, puno dogadjaja iz tog vremena koje nije mogla naći u historiji već su neki istražitalji historije zaista pronašli sve što je navela.Zaboravila sam dosta toga ali uglavnom sam se pravo zamislila oko tog [eusa_think.gif]
Vezite me cim pocnem sanjati vinograde, zna se ko sam kad se pogase ljeta...

Odgovorite