U BiH najviše jugonostalgičara: 27 posto studenata iz ex Jugoslavije ponovo bi živjelo zajedno

Na Filozofskom fakultetu u Mariboru osnovan je Institut za istraživanje naroda bivše Jugoslavije CEPYUS koji će se baviti analizama političkih entiteta nastalih na području nekadašnje SFRJ.

Studenti odsjeka za sociologiju već su napravili dva istraživačka projekta u kojima je učestvovala studentska populacija iz svih bivših jugoslavenskih republika.

Rezultati su pokazali da je Slovenija najbolje prošla kroz tranziciju i da je uspjela sačuvati razvojne prednosti koje je imala i u bivšoj državi. Slovenci su jedini narod iz bivše Jugoslavije kod kojih nije zabilježen rast religioznosti.

Neki podaci govore da su Slovenci sada osjetno manje religiozni nego u proteklim decenijama. Slovenija je takođe i najmanje tradicionalna država u regiji.

U prošlogodišnjoj zajedničkoj anketi ispitanici su studente iz bivše Jugoslavije upitali bi li željeli ponovo živjeti u zajedničkoj državi. Polovica ispitanika bila je protiv dok bi njih 27 posto rado ponovo živjelo u zajednici sa drugim narodima.

Razlike u mišljenjima između bivših republika poprilično su velike. Prema indeksu pozitivnog vrednovanja od 1 do 5 ideja o novoj Jugoslaviji najnižu je ocjenu dobila na Kosovu - 1,48, a najvišu u BiH - 3,61.