Srbija usvojila Dekleraciju o Srebrenici U kojoj se izražava "saučešće i izvinjenje" porodicama žrtava

Dokument o osudi zločina u Srebrenici podržali su poslanici liste "Za evropsku Srbiju", G17 plus, SPS, JS, PUPS i poslaničkog kluba manjina, protiv su bili DSS, NS, dok poslanici SNS, SRS i LDP nisu ni glasali.  

U Deklaraciji se navodi da Skupstina Srbije, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, najoštrije osuđuje zločin počinjen u Srebrenici i da očekuje da druge države bivše Jugoslavije na isti način osude zločine počinjene nad Srbima.


Navodi se da srpski parlament najoštrije osuđuje i sve društvene i političke procese i pojave koji su doveli do formiranja svesti da se ostvarenje sopstvenih nacionalnih ciljeva može postići upotrebom oružane sile i fizičkim nasiljm nad pripadnicima drugih naroda i religija.


U Deklaraciji se izražava "saučešće i izvinjenje" porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spreči ta tragedija.


Skupština Srbije pruža podršku radu državnih organa zaduženih za procesuiranje ratnih zločina i za uspešno okončanje saradnje sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, u čemu naročitu važnost ima otkrivanje i hapšenje Ratka Mladića, radi suđenja pred Haškim tribunalom.


Sve nekada sukobljene strane u Bosni i Hercegovini, kao i druge države bivše Jugoslavije pozvane su da nastave proces pomirenja i jačanja uslova za zajednički život, zasnovan na ravnopravnosti nacija i punom poštovanju ljudskih i manjinskih prava i sloboda, da učinjeni zločini više nikada ne bi bili ponovljeni.


"Skupština očekuje da će i najviši organi drugih država sa teritorije bivše Jugoslavije na ovaj način osuditi zločine izvršene protiv pripadnika srpskog naroda, kao i da će izraziti sopstveno saučešće i izvinjenje porodicama srpskih žrtava", istaknuto je u Deklaraciji.


U preambuli Deklaracije navedena su međunarodna akta na koje se Skupština Srbije pozvala, među kojima su Ustav Srbije u kome stoji da su ljudski životi i dostojanstvo neprikosnovani i Univerzalna deklaracija UN o ljudskim pravima. U parlamentu je najavljeno da će uskoro biti usvojena deklaracija kojom će se osuditi zločini nad Srbima na prostoru bivše Jugoslavije.

 

Demokratska stranka Srbije (DSS) su ukazali da taj dokument deli žrtve i da je štetan za Srbiju i Republiku Srpsku, jer svađa narode i ne osuđuje zločine nad Srbima. Raspravu su obeležile polemike između naprednjaka Tomislava Nikolića i poslanika iz redova ZES-a, kao i nekoliko Esada Džudževića sa liste Bošnjačke liste "Za evropski Sandžak" sa jedne i Aleksandra Martinovića iz SRS sa druge strane.


Šefica poslaničke grupe "Za evropsku Srbiju" Nada Kolundžija je, na početku sednice objasnivši predlog deklaracije u ime 114 poslanika vladajuće većine koji su ga i podneli, kazala da će usvajanjem tog akta biti otvorene nove perspektive generacijama koje dolaze, a Srbiji vraćen međunarodni kredibilitet i ugled.