Omer Omerefendić: Sve teži socijalni status penzionera u FBiH

24SI - Materijalni i socijalni položaj penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine sve više se pogoršava, što je sa jedne strane uslovljeno Vladinom politikom prema ovoj kategoriji i njenim postupanjem sa novcem iz penzionog fonda, a s druge strane, negativnim uticajem ekonomske krize na materijalni status penzionera.

To je danas u Sarajevu izjavio Omer Omerefendić, predsjednik Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera u FBiH na drugoj izvještajnoj skupštini ove asocijacije.

Ekonomska kriza uslovila je značajno smanjenje broja zaposlenih radnika, što je direktno uzrokovalo smanjenje prihoda u penzionom fondu, dok se istovremeno broj penzionera povećavao u prosjeku za oko 15.000 godišnje.

U martu ove godine broj penzionera u Federaciji je bio  359.051, prosječna penzija 342,77, a najniža 296 KM. Najnižu prima 206.000 penzionera (58 posto) i svi su na ivici ekstremnog siromaštva, izjavio je Omerefendić.

"Da su penzije vrlo niske, najbolje pokazuje odnos između prosječne penzije i prosječne plaće. Već više godina taj odnos je 40 posto, dok je u Sloveniji i Srbiji oko 65 posto.

Brojne probleme u socijalnoj sferi Vlada je nerijetko rješavala korištenjem novca iz federalnog penzionog fonda, drugim riječima, potrebna solidarnost je u velikoj mjeri prevaljena na leđa penzionerima umjesto društvu u cjelini", riječi su Omera Omerefendića.

Kao osnovne uzroke ovakavom stanju naveo je nedovoljno izvršavanje Vladinih obaveza za dug iz 2008. i 2009.  za koji je Omerefendić kazao da iznosi 181 miliona KM. Osim vladinih dugovanja, penzionom fondu duguju enormno privredni subjekti, više od 300 miliona KM.

Treba prestati sa liberalizacijom propisa koji dozvoljavaju penzinisanje mimo opštih uslova sa 40 godina staža i 65 godina života te s 20 godina staža.

Zakon o djelimičnoj uplati doprinosa i reprogramiranju duga ima i imat će katastrofalne posljedice po budućnost Federalnog zavoda PIO pa treba odmah prestati sa donošenjem propisa na štetu penzionera i što prije završiti primjenu do sada donošenih propisa da bi se stabilizovao penzioni fond, naveo je Omerefendić.

Savez penzionera predlaže Federalnoj vladi da što prije izmiri dugovanja jer je očito da bez toga isplata penzija ne bi bila moguća prema postojećem koeficijentu, zaključio je.

Savez penzionera predlaže ponovno aktuelizovanje reforme u ovoj oblasti, zaustavljene iz nepoznatih razloga, kako bi se otklonile deformacije u penzionom sistemu i uveo red u ovaj sektor.

"U novembru 2005. podnijeli smo zahtjev za isplatu nezakonito umanjenih penzija od 1. avgusta 1998. do 31. decembra 2000., kada su penzije umanjene linearno za 39 posto za 265.000 penzionera. Kako nismo uspjeli, zamolili smo predsjednicu Federacije još 2007. da podnese apelaciju Ustavnom sudu FBiH radi ocjene zakonitosti člana 136. i 148. Zakona o PIO. I nakon četiri urgencije nismo dobili nikakav odgovor niti smo bili primljeni kod predsjednice. Naše članstvo zahtijeva da se naš zahtjev razmotri, uputi prema Ustavnom sudu FBiH jer je u funkciji socijalne zaštite i zaštite osnovnih ljudskih prava", rekao je  Omerefendić tokom druge godišnje izvještajne skupštine Saveza penzionera u FBiH.

Koliko god je važan materijalni položaj, važna je i zdravstvena zaštita najstarije populacije kojom članovi Saveza nisu zadovoljni zbog podjele nadležnosti između Federacije i kantona u ovoj oblasti, što uzrokuje šaroliko stanje u obimu i kvalitetu zdravstvenih usluga u zavisnosti od finansijske moći kantona.

Savez smatra da pitanje obima i kvaliteta ove zaštite treba riješiti jedinstveno u cijeloj Federaciji, bez participacije i uz besplatne lijekove.

Penzioneri predlažu i da se na esencijalnu listu lijekova uvrste svi inzulini, rekao je Omerefendić jer dijabetes poprima razmjere epidemije.

(fena)