Vukčevićevo priznanje: "Građani Srbije su sada svjesni da su pripadnici našeg naroda vršili zločine u ime patriotizma!"

Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je u srijedu da su istraživanje i osuda ratnih zločina počinjenih na teritoriji bivše Jugoslavije jedan od najbitnijih momenata u procesu regionalnog pomirenja.

"Građani Srbije su sada mnogo svjesniji zločina koji su činjeni pod velom lažnog patriotizma", rekao je Vukčević za "Blic", te je u prilog toj tvrdnji kao najmonstruozniji zločin počinjen na početku rata izdvojio "slučaj Ovčara", kod Vukovara u Hrvatskoj.

Vukčević je takođe ocijenio da je svijest takozvanog običnog čovjeka, građanina, sada na daleko višem nivou gledano iz aspekta informisanja o tome šta se zapravo desilo tokom ratnih godina.

"Čini mi se da su građani sada svjesni da su pripadnici našeg naroda, a uglavnom se radilo o ljudima koji su se i prije rata bavili kriminalom i koji su se "tu najbolje snašli", vršili zločine u ime patriotizma, a u stvari u svoju ličnu korist", zaključio je Vukčević.