BIH ne smije propustiti popis stanovništva 2011.

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, zajedno sa entitetskim agencijama, intenzivno radi na pripremama za popis stanovništva u našoj zemlji, a ukoliko Vijeće ministara BiH usvoji neophodni zakon o popisu stanovništva, najobimnije statističko istraživanje moglo bi se provesti 2011. godine.
Kako je za bol-chat.com potvrdila Nora Selimović, šefica Odjela za stanovništvo i registre Agencije za statistiku BiH, popis stanovništva kojeg i ostale zemlje u Evropu provede 2011. godine, naša zemlja ni u kojem slučaju ne bi smjela propustiti.

„Popis stanovišta se pravi svako deset godina kako bi određena zemlja mogla da uporedi podatke. Mi, ako želimo da koristimo pretpristupne fondove Evropske unije, imamo obavezu da napravimo popis stanovništva“, podsjeća Selimović

Ukoliko se postigne politička volja i donese odluka, ovo bi bio prvi popis poslije 1991. godine i rata u našoj zemlji. Podsjećamo, Agencija za statistiku BiH je 2001. godine pokušala je da organizuju popis stanovništva u skladu sa preporukama EUROSTAT-a.

„Tada se međunarodna zajednica izjasnila da se još nisu stekli za to uslovi, te smo tu priliku za popis stanovništva propustili. Bilo bi velika šteta kada bi propustili popis 2011. i naredni uradili tek 2021. godine“, upozorava Selimović.

Podsjeća da je popis stanovništva potreban i zbog kreiranja raznih državnih strategija za razvoj, no da je pitanje o etničkim karakteristikama u istraživanju kočnica donošenja konačne odluke o popisu.

„U međunarodnim preporukama tačno stoji koja su pitanja obavezna, a koja dopunska. Jedna od tih dopunskih pitanja jeste i ono o etničkim karakteristikama. Jasno je rečeno da se pitanja o etnicitetu ne zabranjuju te da se u specifičnim zemljama kao što je i naša država čak i preporučuju. No, ni u kom slučaju ne smijemo vršiti pritisak na osobe koje ne žele da se izjasne o svojoj etničkoj pripadnosti niti bi se takvi podaci trebali zloupotrebljavati “, istakla je ona.

Dodala je kako članice Evropske unije ranije nisu pridavale mnogo važnosti etničkim odlikama stanovništva, ali da se nakon proširenja i ulaska novih zemalja u EU sve više uvažavaju preporuke za popis koji sadrži i etničke karakteristike.