Poražavajuća činjenica: Demineri u BiH svrstani u kategoriju čistača ulica

Uprkos činjenici da demineri rade opasan posao, oni ne mogu ostvariti beneficirani radni staž niti otići u prijevremenu penziju. Rusmir Hanić, direktor Amfibije, firme koja se bavi deminiranjem za San kaže da je poražavajuća činjenica da država ni 15 godina od početka deminiranja u BiH nije našla za shodno da zaklonski reguliše status deminera.

"Čišćenje mina stavljeno je u komunalnu djelatnosti pa iz te činjenice proističu svi problemi. Država je klasifikovala da smo mi demineri čistači i komunalci kao ovi što čiste smeće. Kompleksan i opasan posao deminiranja svrstan je u djelatnost sanacije i čišćenja okoliša i uklanjanje otpada", negoduje Hanić. Pored toga problem je, kaže on, što u klasifikaciji zanimanja još uvijek ne postoji zanimanje deminer pa se prilikom njihovog zapošljavanja oni vode kao mineri ili pirotehničari. Hanić naglašava da je čišćenje mina sto puta opasnije od ova dva zanimanja, jer je deminer svakog trenutka u opasnosti da bude ranjen ili izgubi život.

"Londonskom konferencijom iz 1995. godine BiH je preuzela obavezu da finansira i riješi radno-pravni status deminera, ali to se nije desilo. Demineri se zapošljavaju na povremene poslove odnosno na određeno vrijeme jer je to sezonski posao, koji se sve manje obavlja jer je manje novca, a sve su veći problemi deminiranja, jer nam ginu ljudi", ističe Hanić. Pri tome je istakao da je u Hrvatskoj drugačija situacija i da demineri sa 10 godina staža stiču pravo da idu u prijevremenu penziju. Ali, Ahdin Orahovac, pomoćnik direktora BHMAK-a, tvrdi suprotno. On kaže da je Zakon o deminiranju BiH klasificirao profesiju i deminersko zanimanje.

"U pristupnim fondovima EU ima deminera i nije istina da nije tako, jer se spominje komunalna djelatnost, ekologija i deminiranje. A što Rusmir priča neka on potpiše. Njemu se ne sviđa što nije samo deminiranje. Mi smo morali uskladiti tekst Zakona sa EU tako da se spominje deminiranje, ali i komunalna djelatnost i ekologija", ističe Orahovac. Njima je, kako kaže, bilo važnije da imaju identičan tekst sa međunarodnim zakonima nego da udovoljavaju nečijim željama. Orahovac podsjeća da je novi zakon, koji je tri godine bio u proceduri, trebao regulisati beneficirani radni staž deminerima.

"Nažalost, propao je prošle godine zbog političkog interesa. Poslanik Ivo Miro Jović, oborio je taj zakon jer je tražio da se MAK dijelom preseli u Mostar i da se tu prave političke egzibicije gdje bi stradala struka i ostali bi bez značajnih kadrova. Sindikat se bunio i na kraju se to nije moglo usaglasiti između dvije komisije. Sada trpe demineri, jer ne mogu imati beneficirani radni staž", zaključio je Orahovac.

Miralem Šarić, direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, za San kaže da se problemi deminera mogu riješiti samo edukacijom i prekvalifikacijom. Oni koji su zainteresovani mogu se prijaviti na obuku u firmu koja se bavi deminiranjem.

"Koliko znam ne postoji zanimanje deminer, ali taj posao može se raditi sa drugim zanimanjem, a sistematizacijom je regulisan naziv radnog mjesta i nije uvjetovano koja školska sprema", kaže Šarić.