State Department: Bosanski , srpski i hrvatski su jedan jezik

Harold W. Geisel, tada zamjenik glavnog inspektora, izvještava o posjeti svog ureda američkim ambasadama u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji kada su čuli od “službenika službe vanjskih poslova i menadžera u ambasadama zabrinutosti vezane uz praksu Tajništva da tretira bošnjački, hrvatski i srpski kao tri zasebna jezika”.

Službenici su izvijestili inspektora da je, zapravo, riječ o "dijalektima jednog jezika". Inspektori su zato zaključili kako bi bilo jako dobro kada bi Tajništvo prihvatilo taj stav i tretiralo ta tri jezika kao jedan, tj. tri regionalne varijante srpskohrvatskog jezika.

Tumačeći svoju odluku, inspektori navode da su jezici povezani sa državama nakon raspada Jugoslavije. "uprkos novim imenima, ove regionalne varijante ostaju lingvistički bazično iste sa neznatnim varijacijama, uključujući korištenje ćirilice u srpskom", stoji u dokumentu. Te se varijacije, smatraju američki inspektori, mogu lako razumjeti uz kratkotrajne vježbe konverzacije, javlja Jutarnji. Inspektor zato zaključuje kako je nepotrebno da službenik koji se već obučio za, primjerice, hrvatski jezik, ako iz Zagreba ide u Sarajevo, mora proći cijeli tečaj bošnjačkog kao da je riječ o novom jeziku. Ured inspektora se poziva i na presedane u dva prijašnja mišljenja koja utvrđuju da bi "bošnjački, hrvatski, srpskohrvatski i srpski trebali biti grupirani zajedno i tretirani kao jedinstven jezik u cilju utvrđivanja podobnosti za plaćanje poticanja za učenje jezika". Konačno, zaključuje se u dokumentu, "sva veća američki univerziteti sa dobro ustrojenim programima slavenskih jezika, uključujući Harvard i UCLA-u, tretiraju ova tri dijalekta kao jedan jezik".

Ali, inspektori smatraju da bi uvođenjem jednog jezika Tajništvo uštedjelo, a zatim stiže još jedan razlog zašto bi to bilo dobro: "Prema tome, obuka bi postala uspješnija kad ne bi bila "balkanizirana", i to bi moglo pomoći kreiranju kadra regionalnih eksperata jezične kvalifikacije te bi istovremeno pružalo opipljiv dokaz američke podrške za jačanje saradnje među narodima bivše Jugoslavije".