Trajat će 3 do 4 godine: Smanjenje optužnice protiv Mladića neće uticati na dužinu suđenja

Odbrana Ratka Mladića smatra da predložena redukovana optužnica haškog tužilaštva neće bitnije uticati na tok i dužinu suđenja, jer je njen obim smanjen jedva za pet posto, a ne 45 posto kako tvrdi tužilaštvo.

Glavni Mladićev advokat Branko Lukić rekao je "Srni" da je odbrana dobila prijedlog tužilaštva za smanjenje optužnice, koja je u principu ostala ista, te ocijenio da bi suđenje moglo da traje tri do četiri godine i sa ovim redukovanjem.

"Oni (tužilaštvo) će nešto manje dokaza da izvedu, a to što kažu da su smanjili za 45 posto, ja bih prije rekao da su smanjili za pet posto, a možda ni toliko", rekao je Lukić.

On je napomenuo da je cilj redukovanja optužnice da se ubrza suđenje, kako je sud i naložio još na prošloj statusnoj konferenciji, te da tužilaštvo iz optužnice izbaci sve nepotrebno.

"Smanjenje je minimalno i vrlo malo će uticati na sam tok sudskog postupka. Međutim, to je njihovo pravo da vode svoj postupak kako smatraju da je najbolje. Optužnica je ista, sve je isto, skinuti su samo neki minorni incidenti, ništa nije suštinsko što se tiče kvalifikacije optužbi", rekao je Lukić.

Tužilaštvo Haškog tribunala predalo je sinoć prijedlog za redukovanje optužnice protiv Ratka Mladića u kome identifikuje zločine nabrojane u trećoj izmijenjenoj optužnici za koje će izvoditi svoje dokaze.

Podnesak je predat kao odgovor na poziv pretresnog vijeća od 6. oktobra da se, u svrhu pravičnog i ekspeditivinog suženja, smanji obim optužnice.