Prihvaćeni amandmani: U novoj ličnoj karti i entitetsko državljanstvo?

Vijeće ministara BiH prihvatilo je uz manje tehničke korekcije amandmane da se u novoj ličnoj karti podaci građana pišu ćirilicom i latinicom, kao i da se piše entitetsko državljanstvo, potvrdio je ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.

Amandmanima koje je predložio poslanik SNSD-a Lazar Prodanović predviđena je upotreba ćirilice i latinice u skladu sa ustavnom ravnopravnošću oba pisma, a osim jezika naroda u BiH na ličnim kartama su engleski i francuski.

Drugim amandmanom preporučeno je da se na ličnim kartama, osim državljanstva BiH, ubuduće piše i entitetsko.

Nović je istakao da je iz Vijeća ministara parlamentu BiH upućen još jedan amandman koji bi, ako bude usvojen, značio da se na ličnim kartama nalazila i šifra krvne grupe građanina, ako zahtijeva pri izdavanju dokumenata.

Poslanik SNSD-a Lazar Prodanović rekao je za "EuroBlic" da će ova stranka glasati za izmjene zakona samo ako u parlamentu BiH budu prihvaćena oba njegova amandmana - pismo i entitetsko državljanstvo, a identičan stav ima Klub poslanika SDS-a pa poslanik ove stranke Aleksandra Pandurević poručuje da se radi o poštivanju ustavne odrednice o ravnopravnosti dva pisma, tri jezika i dva entiteta koji prema Ustavu BiH imaju svoja državljanstva.

Kako piše Srna, prema informacijama ovog lista, bošnjački ministri u Vijeću ministara BiH glasali su protiv unošenja državljanstva u lične karte, što je direktna poruka bošnjačkim poslanicima u Parlamentarnoj skupštini BiH da ne glasaju za ovakve izmjene Zakona o ličnoj karti.