Zolić: Bošnjak u sebi sadrži i etničko i nacionalno porijeklo

Proces formiranja nacija u BiH i šire na Balkanu nije završen jer narod koji je islamske vjere, gledajući od 1906. godine, imao je određena lutanja. Bilo im je prvobitno dozvoljeno da se izjašnjavaju kao Muslimani, što je vjerska skupina, a ne nacija dok je izjašnjavanje kao Bosanac ...

 [24 sata info] 

...  teritorijalna pripadnost, a ne nacionalna zbog toga bi se ovaj dio građanstva trebao izjasniti da su Bošnjaci po nacionalnoj pripadnosti.

Ovo je u kraćem razgovoru za Agenciju FENA izjavio profesor statistike i demografije prof. dr. Hasan Zolić. On će biti jedan od učesnika javne rasprave o temi "Popis stanovništva - kontroverze i posljedice", koja će biti održana u četvrtak u Sarajevu, u organizaciji Javne ustanove "Federalna novinska agencija - FENA", uz podršku Gradske uprave Grada Sarajeva.

- Ovaj izraz Bošnjaci sadrži i etničko i nacionalno porijeklo, smatra Zolić te dodaje da se i Bošnjaci kao i ostali narodi mogu izjasniti kao ateisti, ali mišljenja je da to neće biti veliki broj jer će se, po njegovim riječima, većina Hrvata izjasniti kao katolici, Srbi kao pravoslavci, a Bošnjaci kao pripadnici islamske vjere.

Na pitanje da li  je identitet koji proizilazi iz državljanstva u koliziji s (etno)nacionalnim identitetom, Zolić kaže da jeste jer je državljanstvo teritorijalna pripadnost, a svaka teritorijalna pripadnost ne sadrži u sebi ni etničko ni nacionalno porijeklo.

- Smatram da bi se stoga identitet trebao vezati za bošnjaštvo i etničko i nacionalno porijeklo, ponovio je Zolić.

Profesor Zolić je ocijenio da neće biti pravnih, političkih ili institucionalnih posljedica ako popis pokaže da u Bosni i Hercegovini živi više od 50 posto Bošnjaka, budući da se takav rezultat ne može očekivati jer je Ustavom BiH zagarantirano da postoje tri konstitutivna naroda Hrvati, Bošnjaci i Srbi.

- Ako bi se desilo da jednog naroda bude više od 50 posto bez promjene Ustava BiH neće se moći ništa desiti, posebno jer promjene Ustava zahtijevaju saglasnost sva tri konstitutivna naroda, kaže Zolić i dodaje da ukoliko bi popis za rezultat imao brojčano manje jednog od tri naroda to također ne bi trebalo imati za posljedicu umanjenje bilo kakvih prava tog naroda.

Naglasio je da hipoteza prema kojoj bi se popisom pokazalo da ima više Bosanaca nego bilo kojeg konstitutivnog naroda nema osnova jer iako će dio građana izjasniti da su Bosanci (za tu opciju opredijelit će se dio stanovništva islamske vjere) to neće biti veliki broj te kao takav neće utjecati na promjenu statusa tri konstitutivna naroda.

Na kraju je potcrtao da će popis stanovništva u BiH zakazan za april 2013. godine donijeti sliku stanovništva u BiH koja će se razlikovati od one utvrđene popisom 1991. godine.

Predstavnici akademske zajednice, aktivisti civilnog društva i zainteresirana javnost debatirat će u četvrtak o predstojećem popisu stanovništva, a bit će to prva u nizu javnih rasprava koje će JU "FENA" organizirati da bi se inicirao širi javni dijalog.