NSRS usvojili zakon koji ukida prefiks Bosanski

Narodna skupština (NS) Republike Srpske (RS)  usvojila je sinoć  Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS koji predviđa  da se  opština Bosanska Kostajnica ubuduće zove Kostajnica, a Bosanski Brod  samo Brod.

Opštine Istočni Drvar, Oštra Luka, Istočni Mostar, Foča, Ribnik, Istočni Stari Grad i Donji Žabar su zadržali nazive utvrđene odlukom Ustavnog Suda BiH, dok je za opštinu Ustiprača usaglašen naziv "Novo Goražde", opštinu Kasindo naziv "Istočna Ilidža" i za opštinu Lukavica naziv "Istočno Novo Sarajevo".

Ministar uprave i loklane samouprave RS Zoran Lipovac objasnio je da je ovim zakonom  ispunjena  obaveza Narodne skupštine RS, proizašla iz odluke Ustavnog suda BiH, da uskladi nazive opštinama koje su u svom nazivu sadržavale riječ"srpski" i za koje je odlukom Ustavnog suda BiH utvrđen privremeni naziv.

Zakon predviđa i novčane kazne za one koji u službenoj upotrebi budu koristili neprikladne nazive gradova, odnosno one koji nisu u saglasnosti sa zakonom i to od 5.000 KM do 20.000 KM za pravno lice i od 1.500 KM do 10. 000 KM za odgovorno lice u pravnom licu.

Usvajanjem Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS završeno je jučerašnje zasjedanje Parlamenta, a nastavak je zakazan za  danas u 10.00 sati.

Poslanici će nastaviti rad razmatranjem Prijedloga zakona o vanparničnom postupku i o računovodstvu i reviziji RS.