Od 1. augusta Bosanci i Hercegovci definitivno će pušiti skuplje cigarete i duhanOd 1. augusta 2014. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Zakona o akcizama kojima se praktično povećava akciza na rezani duhan, i to s dosadašnjih 42 posto maloprodajne cijene na 78 maraka po kilogramu za ovu godinu.
Novim izmjenama i dopunama Zakona o akcizama uvode se i akcizni proizvodi kao što su cigare i cigarilosi koji do sada nisu bili obuhvaćeni zakonom o akcizama. Oni će biti oporezovani stopom od 48 posto maloprodajne cijene.

"Ovo je značajno poskupljenje duvana za građane BiH, jer npr. paklica od 250 gr koja je u maloprodaji 15 KM prema novim kalkulacijama cijena od 1. augusta će koštati između 28 i 30 KM. Isto tako paklica duvana u iznosu od 100 gr koja je do sada koštala na tržištu 6 maraka, od 1. augusta bit će 12 KM", 

Važno je naglasiti da svi oni koji vrše promet cigara, cigarilosa i duhana moraju te proizvode na dan 1. august popisati i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 8. augusta, a razliku akcize u skladu s novim propisima moraju platiti do 18. augusta na jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje.

"Ovo je rezultat izmjena i dopuna Zakona o akcizama u smislu usvajanja od strane Parlamentarne skupštine, što je na jedan način usklađivanje oporezivanja akcizom duhana u našoj zemlji s legislativom Evropske unije, a s druge strane je to bio zahtjev Međunarodnog monetarnog fonda", istaknuo je Kovačević.

Cigarete koje su pakirane u kutijama po 20 komada nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama zakona. Povećanje akcize na cigarete očekuje se od 1. januara 2015. godine.

Međutim, bez obzira na to što izmjene i dopune Zakona o akcizama ne tretiraju cigarete, UIO BiH dobila je zahtjeve za povećanje cijena i cigareta od pojedinih distributera ovih proizvoda.

"Tako da će povećanje cijena duhana pratiti i povećanje cijena određenih vrsta cigareta, ali ne kao posljedica izmjena i dopuna ovog zakona jer on tretira samo duhan, cigare i cigarilose, već kao posljedica poslovne politike velikih distributera i proizvođača koji su odlučili povećati cijenu cigareta iz njima poznatih razloga", rekao nam je Kovačević.