Sve oštriji kriterijumi za odlazak u penziju

Za muškarca je potrebno najmanje 15 godina staža osiguranja i navršenih 65 godina života za starosnu penziju, odnosno 40 godina penzijskog staža i 60 godina života za punu penziju.

Ženama potrebno da rade 35 godina i da imaju 58 godina života da u Republici Srpskoj ostvari pravo na punu penziju.

Međutim, budući da se radi o novom Zakonu o Penziono invalidskom osiguranju, u prelaznim i završnim odredbama, data je mogućnost da se pravo na penziju može ostvariti i po povoljnijim uslovima, odnosno i sa manje godina života od onoga što je propisano gornjom granicom.

U vrijeme kada je jako teško naći posao, a posebnoimati osiguran staž 40 godina, teško je povjerovati da se ovi uslovi mogu ispuniti jer su nerealni, smatraju građani .