Vlada ZDK-a novim zaduženjem pokušava spriječiti kolaps KBZ-a

Kantonalna bolnica Zenica godinama je u finansijskoj krizi. Vlada ovog kantona, uz postavljanje nove upravljačke strukture, pokušava i finansijski da konsoliduje bolnicu, na koju je upućeno skoro pola miliona građana ovog Kantona. Stoga, funkcije bolnice ne smiju biti dovedene u pitanje, makar cijena za to bilo novo kreditno zaduženje.

Zbog obaveza od oko 16 miliona maraka vitalne funcije Kantonalne bolnice Zenica su ozbiljno ugrožene, pa je osnivač - ZDK - primoran reagirati. Nakon što je u prošloj godini ovoj ustanovi doznačeno oko 2,5 miliona maraka za servisiranje ključne dijagnostičke opreme, Kantonalna vlada dala je saglasnost za kreditno zaduženje bolnice. U javnosti je ova Vladina odluka protumačena i kao gašenje požara.

"To u ovom monetu jeste gašenje požara, ali ako dovedemo Upravni odbor koji će odgovorno raditi i menadžment. Mora se preispitati gdje novac curi i kako", kaže kantonalni premijer Miralem Galijašević.

"Istina je da postoje i unutarnje slabosti, međutim, ići ćemo u tom smislu prema menadžmentu. U dvije godine promijenilo se šest direktora, nemoguće da niko od tih ljudi ne valja", smatra Dragoljub Brenjo, ministar zdravstva ZDK-a.

Uprava će kreditno zaduženje na period od sedam godina s kamatom 6,5% realizirati s konzorcijem domaćih banaka, a Vlada će u prvoj godini servisirati 40% anuiteta. Ostatak Uprava bolnice mora osigurati uštedama. U podružnici Sindikata doktora medicine u bolnici s rezervom gledaju na ovaj potez osnivača. Kažu, ogromna dugovanja, pored ostalog, posljedica su neizvršavanja obaveza osnivača.

"Strah nas je ovakvog kreditnog zaduženja. Bolnica već ima minus u sredstvima koja su potrebna za normalno funkcionisanje od nekih 200 do 300 hiljada maraka, s ovim kreditnim zaduženjem minus će biti još veći na mjesečnom nivou tako da ne znam kako će bolnica funkcionisati ako se ne osigura dodatni priliv sredstava", ističe Meho Kovačević, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije u KBZ-u.

A dodatani priliv moguće je osigurati samo pod uvjetom da se povećaju prihodi Fonda zdravstvenog osiguranja, tačnije da veliki dužnici, među kojima prednjače tri rudnika na području ZDK-a počnu izmirivati svoje obaveze. Samo rudnici Fondu duguju više od 70 miliona maraka. Iz Vlade zato najavljuju energične mjere protiv neplatiša, ne isključujući mogućnost uskraćivanja zdravstvenih usluga.