IZETBEGOVIĆ: OBAVEZUJEMO SE DA ĆEMO PROMOVIRATI I POBOLJŠAVATI ZAŠTITU CIVILA

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, obraćajući se danas na okruglom stolu “Političko liderstvo u sprečavanju i okončavanju sukoba“ u Istanbulu, rekao je da je Bosna i Hercegovina iz prve ruke iskusila kritičan značaj političkog rukovođenja u periodima ekstremnih sukoba. - Vjerovali smo da je međunarodna zajednica učila na neuspjesima u mojoj zemlji, čija cijena u ljudskim životima je bila jako visoka.

Ti su neuspjesi trebali biti dovoljno otrežnjenje za sve nas, povod za preispitivanje odnosa spram sukoba i za poboljšanje njihovog sprečavanja i okončavanja. Slike iz Sirije i s obala Sredozemlja duboko su bolno podsjećanje da te lekcije nismo u potpunosti naučili. Još ne uspijevamo pretočiti svoja obećanja u djelo. Previše je država i društava zatočeno u sukobima i ciklusima nasilja, što uzrokuje ogromnu patnju ljudi - rekao je Izetbegović.

Naporno smo, rekao je dalje, radili da stvorimo normativne okvire i institucionalne kapacitete kojima ćemo sprečavati i okončavati sukobe, ali nam uvijek iznova ne uspijeva da ih pretočimo u rezultat. - Da bismo bili djelotvorniji u sprečavanju sukoba, moramo biti djelotvorniji u otklanjanju njihovih temeljnih uzroka na sveobuhvatan način.

Za to nam je potrebno dublje razumijevanje društvenih, kulturnih i ekonomskih faktora u potki sukoba, a ne samo političkih i vojnih, te šira, multidimenzionalna vizija i koherentna strategija u traženju rješenja. Iznad svega, za zaustavljanje sukoba neophodno je snažno političko vođstvo koje podiže neophodnu volju i resurse kako bi ideje bile provedene u djelo. Takvo djelovanje nije lišeno rizika, niti je lišeno cijene u ljudskom i finansijskom smislu, ali ga se moramo poduhvatiti za dobrobit humanosti koja nas veže - istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.
Dodao je da se Bosna i Hercegovina obavezuje da će uspješno sprečavanje sukoba obznaniti prikupljajući, obrađujući i dijeleći primjere najbolje prakse i naučene lekcije. - Podržat ćemo Ujedinjene nacije pri sazivanju „Svjetskog foruma o sprečavanju sukoba“ do 2020., i tražit ćemo da generalni sekretar razvije sveobuhvatan plan za jačanje kapaciteta za sprečavanje sukoba pri UN-u, na osnovu lekcija i preporuka koje proističu iz skorašnjih procesa reforme i revizije - rekao je Izetbegović.

- Obavezujemo se da ćemo promovirati i poboljšavati zaštitu civila, putem jačanja poštovanja međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava, i djelovanje po osnovu ranih znakova upozorenja mogućih sukoba. Razvijanje i jačanje zajedničkih okvira za analizu rizika od sukoba, uključujući i mehanizme ranog upozorenja na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou važna je komponenta ove obaveze - smatra on.
Za smanjenje rizika sukoba BiH traži dosljedniju primjenu članova 99 i 34 Povelje UN, kako bi Vijeće sigurnosti naglasilo preventivnu diplomatiju u situacijama iz kojih mogu proizaći sukobi i prijetnje međunarodnom miru i sigurnosti. Obavezujemo se, rekao je dalje predsjedavajući Predsjedništva BiH, da ćemo poboljšati kapacitete za sprečavanje i razrješavanje sukoba na državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, radeći na usavršavanju vještina osoblja koje se bavi analizom, sprečavanjem i rješavanjem sukoba u relevantnim državnim institucijama.

- Putem Centra za obuku za podršku mirovnim operacijama (PSOTC) naših oružanih snaga možemo dijeliti svoje stručno znanje i iskustvo, te ponuditi kurseve za obuku međunarodnim snagama koje se spremaju za raspored u operacijama očuvanja mira - dodao je. - Obavezujemo se da ćemo formirati međuministarsku radnu grupu koja će se u širem smislu usmjeriti na operacije očuvanja mira i odgovaranja na krize - naveo je.
Između ostalog, rekao je Izetbegović, ona će raditi i na razvijanju i osposobljavanju vojnih i civilnih medicinskih potencijala koji će moći biti djelotvorno iskorišteni i raspoređeni u slučajevima elementarnih nepogoda ili u operacije očuvanja mira. - Imamo mnogo iskusnih hirurga s izuzetnim sposobnostima improvizacije na polju traumatske hirurgije i dostatne kapacitete da pružimo timove za obuku koje sačinjavaju ovi civilni hirurzi - rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, obraćajući se na okruglom stolu “Političko liderstvo u sprečavanju i okončavanju sukoba“ u Istanbulu, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.