Karadžić: Za masakar na Markalama kriva je Armija RBiH


Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je od Haškog tribunala da Francusku obaveže da mu dostavi obavještajne dokumente o ilegalnim isporukama oružja Armiji RBiH 1995. godine, te nalaze francuskih istražitelja o eksplozijama na pijaci Markale 1994-95. Optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima i uzimanje međunarodnih talaca tokom rata u BiH 1992-95. godine, Karadžić tvrdi da Francuska posjeduje dokumente koji potvrđuju da su SAD i muslimanske zemlje naoružavale Armiju RBiH, uprkos međunarodnom embargu, i da su vlasti u Sarajevu izazvale dvije eskplozije na Markalama u kojima su poginule i ranjene desetine civila.

U danas objavljenom podnesku, Karadžićeva odbrana traži da Tribunal obaveže Vladu Francuske na dostavljanje svih izvještaja o isporuci oružja na aerodrom u Tuzli početkom 1995. godine i o naporima da se one prikriju.

Odbrana zahtijeva i da joj zvanični Pariz dostavi izvještaj tadašnjeg komandanta Unprofora, francuskog generala Bernara De Laprela (Bernard De Laprelle) specijalnom izaslaniku UN Jasušiju Akašiju (Jasushi Akashi), naslovljen "Letovi neidentifikovanih aviona u Tuzlu", upućen 14. februara 1995.

Prrema Karadžićevom zahtjevu, Tribunal bi Francusku trebao da obaveže i na dostavljanje dokumenata koji potvrđuju da su francuski obavještajci bili u BiH 1992-95, kao pripadnici Unprofora, vojne posmatračke misije UN, UNHCR ili drugih agencija UN ili nevladinih organizacija. Zahtjev za dostavljanje dokumenata o eksplozijama na Markalama, Karadžić je obrazložio tvrdnjom da su francuski istražitelji iz sastava Unprofora, 5. februara 1994, utvrdili da je granatu na pijacu ispalila A RBiH i da o tome postoji povjerljivi izvještaj.

Kako tvrdi odbrana, francuski vojnici utvrdili su tokom uviđaja, zajedno sa britanskim kolegama, da je i drugu granata na Markale, 28. avgusta 1995, doletjela sa položaja A RBiH.  U Karadžićevom podnesku navodi se da je to u razgovoru s jednim novinarom potvrdio i tadašnji francuski premijer Eduar Baladir (Eduard Balladur).

U tim eksplozijama, za koje je Karadžić optužen, poginulo je 105 građana, a ranjeno je više od 200. 

Karadžić u zahtjevu napominje da je od Ambasade Francuske u Hagu tražio navedena dokumenta, ali da nije dobio nikakav odgovor, te stoga zahtijeva da Tribunal uputi Francuskoj obavezujući nalog. Optuženi je do sada imao slične zahtjeve prema više od 10 država i NATO, koji su odgovorili pošto im je sudsko vijeće "pozvalo" da to učine.

Da tražena dokumenta nemaju, odgovorili su NATO, Bangladeš i Malta, dok je većina drugih država od Tribunala tražila i dobila dodatno vrijeme da pretraži arhive.

 

Njemačkoj produžen rok za dostavu dokumentacije na zahtjev Radovana Karadžića

Haški sud prihvatio je zahtjev Njemačke da joj se produži rok za dostavljanje dokumenata koja je od te zemlje zatražio bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić.

Sud je saopštio da smatra opravdanim zahtjev Nemačke za produženje roka potrebnog za dostavljanje dokumenata, izražavajući nadu da neće biti potrebe za novom intervencijom suda povodom ovog pitanja.

Ambasada Njemačke u Hagu navela je ranije, u pismu Tribunalu od 21. avgusta da je lista dokumenata koje je tražio Karadžić veoma duga i da zahtjeva koordinaciju više kompetentnih nadležnosti.

Zbog toga, a i zbog činjenice da je i drugim zemljama koje su bile u istoj situaciji produžen rok do kada treba da pošalju tražena dokumenta, Njemačka se obratila Tribunalu moleći da joj se rok, 28. avgust, produži do 25. septembra.

Karadžić, kome se u Hagu sudi za ratne zločine, je podneskom sudu zatražio i dostavljanje dokumenata od Turske i Francuske, vezano za trgovinu oružjem tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine.