Evropski sud: BiH diskriminira Jevreje i Rome

Evropski sud za ljudska prava u današnjoj presudi osudio je BiH zbog diskriminatorskog odnosa prema Jevrejima i Romima pri izboru članova Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamenta BiH.
 
- Zabrana manjinama da učestvuju na izborima nema objektivno i razumno opravdanje, i zato je u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja zabranjuje diskriminaciju, ocijenile su evropske sudije, javio je u utorak Radio Slobodna Evropa.

Jevrej Jakob Finci i Rom Dervo Sejdić odvojeno su Sudu u Strasbourgu podnijeli prijave žaleći se da su kao pripadnici nacionalnih manjina u BiH diskriminisani u uživanju pasivnog biračkog prava, koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Odredbe Ustava i Izbornog zakona BiH omogućavaju samo pripadnicima tri konstitutivna naroda, Srbima, Hrvatima i Bošnjacima da budu birani u Predsjedništvo i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH.


Džaferović: Ovakva odluka bila je očekivana

Evropski sud za ljudska prava u današnjoj presudi osudio je BiH zbog diskriminatorskog odnosa prema Jevrejima i Romima.
 
Predsjedavajući Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović je kazao da je ovakva odluka bila očekivana jer je i do sada bilo potpuno jasno da Ustav BiH u sebi sadrži diskriminatorske odredbe čak i u širem obimu nego što to utvrđuje Sud ovom svojom presudom.   
 
- Morat će se mijenjati Ustav BiH radi njegovog usklađivanja s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, koja je sastavni dio Ustava i koja je nadređena Ustavu BiH - kazao je Džaferović. 

FIinci: Presuda je donesena, sada treba preći sa riječi na djela

Presudu Evropskog suda za ljudska prava kojom se BiH osuđuje zbog diskriminatorskog odnosa prema Jevrejima i Romima pri izboru članova Predsjedništva BiH i Doma naroda Parlamenta BiH, pozdravio je jedan od podnosilaca prijave Sudu u Strazburu Jakob Finci.

On je kazao kako je svoju prijavu  Evropskom sudu za ljudska prava podnio upravo  zato što je bio siguran u pozitivan ishod.

- Ni u jednom momentu nije bilo sumnje da je stav našeg ustava, kojim se diskriminišu svi građani BiH koji se ne deklarišu kao pripadnici tri konstitutivna naroda, nešto što je u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a pogotovo sa Protokolom 12 Konvencije, kome je BiH pristupila 2005. godine, istaknuo je Finci.

On izražava zadovoljstvo što je odluka donesena već danas, jer tako BiH ima dovoljno vremena da prije zakazivanja izbora planiranih za oktobar 2010. godine usaglasi Ustav i Izborni zakon sa ovim stavom Evropskog suda za ljudska prava i konačno Ustav dovede u sklad sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. 

Finci napominje i da jedina stvar oko koje se politički lideri u BiH slažu ta da je Ustav BiH potrebno usaglasiti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, te da sada nakon presude Suda "imaju pravu instrukciju u kom smjeru i kako to treba učiniti".

-Treba preći sa riječi na djela, a to pravno gledajući uopšte nije veliki problem, jer ako postoji saglasnost svih političkih opcija, onda se radi samo o tehničkom pristupu, ustvrdio je Finci.

On naglašava kako su presude Evropskog suda za ljudska prava obavezujuće za BiH. Naime, naša zemlja se na to obavezala ulazeći u Vijeće Evrope.

Kako ističe Finci, još nijedna zemlja nije odbila da izvrši odluku Evropskog suda za ljudska prava, "jer bi nas to dovelo u red zemalja u kojima niti postoji vladavina prava, niti se poštuju zakoni".

Evropski sud za ljudska prava naveo je danas u svojoj presudi da zabrana manjinama da učestvuju na izborima nema objektivno i razumno opravdanje, te je zato u suprotnosti s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja zabranjuje diskriminaciju.