ZVIZDIĆ OBJASNIO MLADIMA ZAŠTO TREBA DA OSTANU U BIH

ZVIZDIĆ OBJASNIO MLADIMA ZAŠTO TREBA DA OSTANU U BIH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić rekao je tokom današnje parlamentarne rasprave da je jasna evropska perspektiva podsticajan segment za ostanak, prije svega mladih ljudi u BiH, kao našeg najvažnijeg resursa.

Poslanica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Maja Gasal-Vražalica pitala je na današnjoj zajedničkoj sjednici oba doma državnog parlamenta predsjedavajućeg Zvizdića šta bi izdvojio kao osnovnu aktivnost koju su pokrenuli, inicijativu koju su poduzeli ili rezultat koji su ostvarili, a koji su bili usmjereni ka smanjenju odlaska stanovništva, odnosno iseljavanju iz BiH, odnosno gubljenju osnovnog resursa BiH.

Zvizdić je kazao da je to proces koji se ne dešava samo u BiH, on se dešava u čitavom regionu pa čak i na prostoru EU. Napomenuo je da bi odgovor na ovo pitanje morao imati više segmenata od kojih je naveo nekoliko njih na kojima Vijeće ministara BiH radi aktivno u ovom mandatu, ali je istaknuo i neke izazove za koje misli da su važni da bi se ovo pitanje integralno riješilo.

- Segmenti koji su bitni za ovo pitanje i na kojima radi Vijeće ministara BiH je prvo, pitanje opće stabilnosti i opće sigurnosti u BiH, što je preduvjet bio kakvog ekonomskog razvoja, a posebno razvoja u onim segmentima koji bi trebali rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta i na takav način vezanje mladih ljudi da svoje profesionalne, porodične intencije vežu za svoju domovinu - kazao je Zvizdić.

Naveo je da je jasna evropska perspektiva podsticajan segment za ostanak, prije svega mladih ljudi u BiH, kao našeg najvažnijeg resursa. U tom smislu, ocijenio je da je postignut značajan napredak u odnosu na dug period blokade u tom segmentu, od predaje zahtjeva za članstvo do usvajanja zahtjeva za članstvo, usvajanje i relizacije Reformske agende, stupanja na snagu SSP-a, Mehanizma koordinacije, dobivanja Upitnika Evropske komisije za BiH, aktuelne pripreme odgovora na Upitnik koji bi trebao rezultirati kandidatskim statusom...

Predsjedavajući Zvizdić je informirao poslanike da je drugi segment na kojem rade NATO perspektiva, odnosno aktivacija MAP-a što vodi ka dodatnom nivou sigurnosti i stabilizacije prilika u BiH.

- I konačno, reforme koje provodimo u okviru relizacije Ekonomske reformske agende, a koje su, recimo, dovele do značajnog povećanja izvoza kao ključnog indikatora ekonomskog razvoja BiH, do porasta industrijske proizvodnje, do porasta stranih investicija u prvih pola godine 2017. za 28 posto i do povećanja broja zaposlenih. Jučer smo samo za Federaciju čuli podatak da je riječ o više od 30 hiljada novootvorenih radnih mjesta - kazao je Zvizdić.

Po njegovim riječima, sve su ovo segmenti na kojima radi Vijeće ministara BiH da bi se zadržao taj osnovni resurs BiH.

Istaknuo je da postoje i izazovi sa kojima se stalno suočavaju i na kojima treba posebno raditi.

- To je politička stabilnost, koja u ovom trenutku, obzirom na početak predizborne kampanje, koja je u BiH počela 18 mjeseci prije vremena, nije na onoj razini koja bi bila dovoljan poticaj ili stvorila atraktivni prostor za i domaća i strana ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta. Dalje jačanje vladavine prava kao preduvjeta za općedruštvenu, političku i ekonomsku stabilnost i konačno reforma obrazovnog sistema - naveo je Zvizdić.

Naglasio je kako misli da je to najvažnije, to je reforma svih reformi koja čeka BiH, reforma koja mora rezultirati davanjem znanja i vještina mladim ljudima koje su usklađene sa tržištem rada.

Zvizdić napominje da, nažalost, to sada nije slučaj.

- Pozivam one koji se bore da nadležnost obrazovanja ostane u njihovoj nadležnosti i ne žele da je prenesu na bilo koji viši nivo ili da integriramo pristup obrazovnom sistemu, da konačno započnu sa reformom sistema obrazovanja kako bi dali znanje i vještine mladim ljudima koje u ovom trenutku treba tržište rada Bosne i Hercegovine - zaključio je Zvizdić.