Reagiranja povodom najavljene izgradnje Pelješkog mosta

Reagiranja povodom najavljene izgradnje Pelješkog mosta

Najavljeni početak izgradnje „Pelješkog mosta“ predstavlja grubi nasrtaj na suverenitet države Bosne i Hercegovine, jednostrani čin kojim se narušava njen teritorijalni integritet i akt suprotan međunarodnom pravu čiji epilog, nedvojbeno, podrazumjeva urgentnu reakciju nadležnih bh. organa radi zaštite prava naše zemlje na neometan pristup otvorenom moru (međunarodnim vodama).

Istaknuto je to danas na pres-konferenciji Stranke demokratske aktivnosti (A-SDA) i Bošnjačkog pokreta BiH (BPBiH) u Sarajevu, a povodom najave zvaničnog početka gradnje „Pelješkog mosta“, trenutno najvećeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj, koji već duže vrijeme zaokuplja pažnju bosanskohercegovačke, hrvatske i šire javnosti. Ekspert za prava mora Nešad Alikadić ocijenio je kako je Jadransko more za BiH kao pomorsku zemlju neodvojiv dio njene stvarnosti, podsjećajući na primjer R Slovenije koja je u arbitražnom postupku uspješno odbranila pravo na pristup međunarodnim vodama, pozivajući se na Konvenciju UN-a o pravu mora.

Taj primjer bi, smatra Alikadić, morala slijediti i BiH te poduzeti odlučne korake pred nadležnim međunarodnim sudom, odnosno pokrenuti tužbu kako bi zaštitila pravo koje joj pripada u skladu s međunarodnim instrumentima i mehanizmima.

- Na ulazu u tjesnac se ne može graditi nikakva građevina koja ometa po vertikali i širini prolaz plovila - kazao je pozivajući se na odredbe međunarodnog prava, te ostavljajući mogućnost da se, umjesto mosta, pristupi gradnji tunela.

Mišljenja je i da je u ovom trenutku neophodno urgentno podnijeti tužbu kako bi se zaustavila izgradnja „nelegalne barijere“, a nakon toga i zahtjev Međunarodnom sudu za pravo mora u Hamburgu da razriješi spor kako bi BiH bio osiguran koridor do otvorenog mora, odnosno za sigurnu i slobodnu plovidbu.Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Jasmin Emrić je u tom kontekstu podsjetio da je u ovom domu u dva navrata razmatrana predmetna problematika te da je u vezi s tim usvojena odgovarajuća deklaracija, kojom se jasno potcrtavaju sva prava koja u pogledu pristupa otvorenom moru pripadaju BiH.

Konstatirao je kako, nažalost, od izvršnih vlasti - Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH još nema nikakve informacije o tome šta su poduzeli na tom planu, uz uvjerenje da će BiH iskoristiti sva prava koja joj stoje na raspolaganju u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora i tako zaštiti vlastiti suverenitet i teritorijalni integritet.Emrić je najavio da je u vezi s razmatranim pitanjima pokrenuta inicijativa za sazivanje hitne sjednice Zastupničkog doma PSBiH.

Predsjednik Bošnjačkog pokreta Sejfudin Tokić kazao je kako se u ovom slučaju radi "o činu političke agresije na državu BiH".

- Konsternirani smo šutnjom desetina ministara, raznih predsjednika na okolnost da se Bosni i Hercegovini oduzima pravo na slobodan/nesmetan pristup otvorenom moru - kazao je.

Na pitanja u fokusu pres-konferencije osvrnuli su se i književnik, publicista i novinar Nermin Biser i potpredsjednik Kongesa Bošnjaka Svijeta Ahmed Sejdić, izražavajući zabrinutost ponašanjem lokalne zajednice u Neumu koja se ne oglašava, iako se radi o pitanju od vitalnog interesa za taj dio BiH, te sumnju da se u ovom slučaju ne radi o „nekom obliku političke trgovine“.Sudionici pres-konferencije pozvali su sve probosanske snage i međunarodnu zajednicu da adekvatno reagiraju, a Evropsku uniju da se drži načela koje sama proklamira, kao i Vladu i Ambasadu NR Kine "da ne dozvole da kompanija te zemlje ulazi u poslove koji pravno nisu definirani".

Istovremeno, pozvali su hrvatsku javnost i vladu da "odustanu od jednostranog čina kojim se na najneposredniji način destabiliziraju prilike unutar BiH i regionu kao cjelini". Na pres-konferenciji je prezentiran Zaključak Predsjedništva BiH iz 2007. godine koji je potpisao tadašnji predsjedavajući Nebojša Radmanović, a u kojoj je konstatirano da je prije početka gradnje „Pelješkog mosta“ ili postizanja odgovarajućeg sporazuma neophodno riješiti pitanje granice na moru između Bosne i Hercegovine i R Hrvatske.

Usto, prezentiran je i Zbornik radova sa simpozija pod nazivom „Odbranimo prava BiH kao pomorske države“.Rečeno je i kako Ugovor o granici iz 1999. godine, kao ni zaključak Komisije koja predlaže visinu mosta, a na koji se poziva hrvatska strana, nikada nisu ratificirani, odnosno usvojeni od nadležnih državnih institucija BiH.Kako je ranije najavljeno, Hrvatske autoceste (HAC) u ponedjeljak, 30. jula će u posao izgradnje Pelješkog mosta uvesti kinesku kompaniju "China Road and Bridge Corporation" (CRBC), čime će i zvanično početi radovi na izgradnji Pelješkog mosta.

Mediji susjedne zemlje prenose kako će tog dana kineski izvođač na gradilištu mosta postaviti ploču s osnovnim podacima o projektu, odnosno da će u Stonu predstavnici Hrvatskih cesta zastupništvu CRBC-a predati svu potrebnu dokumentaciju, te otvoriti dnevnik radova i potpisati zapisnik o uvođenju kineskog konzorcija u posao.