JOŠ JEDAN UDARAC ZAPADNOJ KORUMPIRANOJ MEDICINI: Rak se savršeno liječio još davne 1932. godine!

JOŠ JEDAN UDARAC ZAPADNOJ KORUMPIRANOJ MEDICINI: Rak se savršeno liječio još davne 1932. godine!

Iako je danas svima nama vrlo dobro poznato da je rak neizlječiva bolest i jedan od glavnih neprijateljja čovječanstva, teško je povjerovati da je prije 80 godina rak uspješno liječen!Čovjek koji je otkrio lijek zvao se Royal Raymond Rife, samouki znanstvenik, a njegova tragična sudbina mu je, pored toga što je umro u bijedi i pod nepoznatim okolnostima, odredila i to da njegovo otkriće potone u zaborav!

Dr.sc. Royal Raymond Rife rođen je 1888. godine (16.05.1888 – 05.08.1971), za života je primio 14 nagrada i priznanja i počasni dokorat sveučilišta u Heidelbergu, zbog svoje genijalnosti, znanja i vještini nalazio je rješenja za većinu problema koje ostali znanstvenici nisu mogli riješiti. Među njegovim izumima su i heterodinamični ultraljubičasti mikroskop, mikrodisektor i mikromanilupaltor koji se koriste u biologiji, biokemiji i medicini.

Dr.sc. Royal Raymond Rife je bio svestrani znanstvenik i izumitelj koji je ustanovio da svaki patogeni organizam ima svoju karakterističnu smrtnu frekvenciju (MOR-Mortal Oscillatory Rate) i da se djelovanjem radio frekvencijskim zrakama patogeni organizmi mogu uništiti.

Ovo otkriće koje je vještim metodama skrivano od očiju šire javnosti, tek je nedavno (krajem 80-tih godina prošlog stoljeća pa nadalje, isključivo zahvaljujući Internetu) pokrenulo relativno novu granu alternativne medicine nazvanu bioelektričnom medicinom koja se koristi malim strujama s specifičnom frekvencijom za uništenje svih parazita (crva, gljivica, virusa, bakterija) u ljudskom tijelu koji po nekim teorijama uzrokuju sve bolesti. Upravo zbog ove činjenice Dr. sc. Royal Rife se s pravom naziva i ocem alternativne bioelektrične medicine.

Međutim, zbog konstatnog progona i terora kojem je bio izložen od tada već formiranog američkog medicinskog establishmenta (upravo na početku 19. stoljeća se udruga zločinaca koji sebe nazivaju doktorima organizira pod organizacijom punom korumpiranih liječnika koja se danas zove AMA.

Pošto je za vrijeme Prvog svjetskog rata služio mornarici SAD imao je zadatak da istražuje u stranim laboratorijima, a dostupne su mu bile i najnaprednije od svih, Njemačke, gdje je najvjerojatnije našao ideje za svoja kasnija istraživanja.

Rife je do kraja 1929. god. završio rad na tada najvećem mikroskopu za mikroorganizme, koji je uvećavao čak 17.000 puta (dok su tadašnji mikroskopi uvećavali 2.000 puta), te je mogao vidjeti mikroorganizme za koje mnogi znanstvenici nisu ni sanjali da postoje. Pošto je nastavio svoj rad, Rife je 1933 god. konstruirao mikroskop koji je imao uvećanje 6000 puta, i nazvao ga je – Univerzalni mikroskop.

FARBANJE SVJETLOM

Da bi mikroorganizam bio vidljiv pod mikroskopom on je morao biti obojan anilinom koji je otrovan, što bi virus odmah ubilo, tako da je bilo u stanju vidjeti ga samo mrtvog ili mumificiranog. Ali Rife je riješio ovaj problem, jer je virus bojao svjetlom i tako dobio priliku da ga vidi u svim njegovim prirodnim aktivnostima. Tako je Rife prvi koji je počeo koristiti “rezonantnu svjetlosnu tehnologiju” za svoj mikroskop.

Rife je pažljivo identificirao individualne spektroskopske karakteristike za svaki mikrob, koristeći prorez kao dodatak spektroskopu. Onda je polako okretao blok kvarcnih prizmi da fokusira svjetlo jedne valne duljine na mikroorganizam koji je gledao. Ova valna dužina bi bila izabrana jer je bila rezonantna sa određenom spektroskopski označenom oscilacijom mikroba, imajući u vidu da svaka molekula oscilira vlastitom različitom frekvencijom.

Ono što je do tada bilo nevidljivo na svjetlu, iznenada je postalo vidljivo u bljesku svjetla kada bi bilo izloženo frekvencijama boja koje se odbijaju sa njihovih vlastitih različitih spektroskopskih frekvencija. Tada je Rife bio jedini čovjek na svijetu koji je mogao vidjeti najsićušnije, do tada nevidljive žive organizme kako se kreću i naseljavaju tkiva.


Već 1920 godine Rife je saznano za virus raka, koji je nazvao Cryptocides Primordeales, kasnije preimenovan u Progenitor Cryptocides.

Da bih potvrdio svoje otkriće, Rife je zarazio virusom 400 štakora, i svi su oboljeli od raka. Nakon toga izliječio je svih 400 štakora.

Rife je pažljivo dokumentirao svoje eksperimente. Napravio je snimke, fotografije i zabilješke svojih istraživanja. U laboratorij Rife-a dolazilo je puno studenata, koji su htjeli vidjeti njegove eksperimente.

Mnogi znanstvenici i liječnici su podržavali Rife-a. Među njima su bili međunarodno poznati E.C.Rosenow, Arthur Kendall, Dr. George Dock, Alvin Foord, Rufus Klein-Schmidt i mnogi drugi.

Rife je ignorirao sve rasprave oko njegovih otkrića. Slava i počasti nisu ga zanimali. Sve svoje vrijeme posvetio je tome, da bih usavršio metode uništenja ubojitih virusa. Da bi ih uništio, koristio je istu metodu, koja mu je omogućavala promatranje živih virusa – rezonans.

Povećavajući intenzitet frekvencija, koji su prirodno rezonirali sa frekvencijama virusa, Rife je povećavao njihovo osciliranje, što je izazivalo uništenje virusa.

Rife je uložio puno vremena i truda, da bi pronašao frekvencije, koje uništavaju herpes, dječju paralizu, meningitis, tetanus, gripu i ogroman broj drugih opasnih mikroorganizma.

Tako je 1930. godine već uvelike radio na virusu raka! Video ga je živog, kako u promijenjenim okolnostima, nakon djelovanja kancerogenih tvari i on počinje mijenjati svoj oblik i tako transformiran djeluje na normalne stanice pretvarajući ih u kancerogene.

Pošto ni medij ni mikroskop nisu bili dovoljni da se otkriju mikroorganizmi u filtru, Rife je ponovio pretragu. Međutim, sasvim slučajno, prethodno je testirao jednu cijev unutar tubularnog prstena napunjenog argonom, koji je bio aktiviran električnom strujom koju je inače koristio kako bi mikroorganizme bombardirao elektronima.

Desilo se da je kancerozna kultura 24 sata ostala u cijevi napunjenoj plinom argonom, uključenoj u struju. Kada je kulturu stavio pod mikroskop, uočio je veliku promjenu. Uz nekoliko ponavljanja ovog fenomena otkrio je u polupropusnom filteru crvenkasto-purpurne granule u kulturi. Bio je to “BX” virus raka, koji je uspio vidjeti, izolirati i pročisti. Ovaj virus nazvan je Cryptocides primodiales, i bilo ga je moguće vidjeti samo pomoću univerzalnog mikroskopa, jer je veličina virusa bila vrlo mala (dužina 1,15 mikrona a širina 1,20 mikrona).

Rife je također primijetio da je virus polimorfan, i pojavljivao se u četiri oblika:
1. BX (karcinom)
2. BY (sarkom)
3. Monokokoidne forme u miocitima krvi od preko 90% oboljelih od raka, a pravilno obojene mogu se vidjeti i pod standardnim mikroskopom.
4. Pleomorfne gljivice

Sve te forme, su se mogle preobratiti u formu BDZ u periodu od 36 sati i mogle proizvesti tipičan tumor. Ogled je ponovljen 300 puta na eksperimentalnoj životinji s istim ishodom i dokazom, te je na ovaj način Royal Raymond Rife dokazao da postoje mikroorganizmi koji u svom životnom ciklusu mijenjaju oblik.


Royal-Raymond-Rife100% POTPUNA IZLJEČENJA

Za Rifeove nalaze zainteresirala se dr.. Virginia Livingston koja je postala kasnije vrlo poznata po svojim istraživanjima i terapiji kancera, i danas se otkriće raka pripisuje upravo njoj, a Rifea u svojim istraživanjima nikada nije spomenula.

Nakon ovog otkrića nastala je rasprava o istinitosti ovog eksperimenta i fenomena. Mnogi su izrazili sumnju u Rifeov nalaz. Međutim Rife se nije obazirao na ove rasprave već je imao za cilj otkriti način kako uništiti zlokobni virus. Upotrijebio je isti princip koji je koristio i u postupku da ga učini vidljivim – njegovu vlastitu frekvenciju. Povećavao je jačinu frekvencije na kojoj su prirodno oscilirali ovi mikrobi sve dok se nisu izobličili i raspali od strukturnog stresa, nalik na razbijanje čaše povećanjem glasnoće. Tako je ovu frekvenciju nazvao »smrtonosna oscilirajuća brzina«, a ona uopće nije bila štetna za okolno tkivo.

Nakon ovog otkrića 44 najeminentnija liječnika SAD priredili su 1931 god. banket pod nazivom »Kraj svih bolesti« za Rifea, dali mu počasnu titulu doktora. Godine 1934. iz bolnice u Pasadeni dovedeno je na Rifeov tretman frekvencijama šesnaest pacijenata u završnom stadiju karcinoma.

Specijalni medicinski istrazivački odbor nadgledao je ovaj tretman i zaključio da je nakon tri mjeseca, 14 od 16 pacijenata bilo potpuno izliječeno. Tretman je onda podešen i za ostala dva koji su nakon mjesec dana također izliječeni.

Nakon 90 dana terapije, Komisija je potvrdila, da je 14 od 16 pacijenata bilo potpuno izliječeno. Dva ostala pacijenta nastavila su terapiju i nakon 4 tjedna i njih su proglasili zdravima. Liječnička komisija potvrdila je, da je terapija Rife-a bila 100% uspješna.

Rife je 1934 god. zapisao:

»Sa instrumentom za tretman frekvencijom nije dolazilo do oštećenja okolnog tkiva, tretman je bezbolan, nije bilo neprijatnog zvuka i nikakva senzacija kod pacijenta nije postojala. Jedna cijev osvjetljava pacijenta i nakon tri minuta tretman završava. Virus ili bakterija su uništeni i organizam se nakon toga sam oporavlja prirodno od toksičnih posljedica nastalih djelovanjem virusa ili bakterije. Nekoliko bolesti se može liječiti istovremeno.«

Tako je iste godine počela raditi i klinika za rak na Sveučilištu Južne Kalifornije. Rifeov način liječenja raka opisan je 1931. god. u »Science Magazine« a tehnički detalji liječenja dati su u godišnjem izvještaju Smitsonian Instituta.

Godine 1934. Morris Fishbein koji je posjedovao cijeli kapital Američke Medicinske Asocijacije poslao je ponudu Rifeu o kupnji prava na frekventne strojevi. Rife je ponudu odbio, i od tada je pošlo naopako.

A ONDA JE KRENULO…
Popun izuma Nikole Tesle, počelo je s krađom Rifeovih komponenti iz njegove laboratorije, fotografija, filmova, bilješki … Kradljivac nije nikada otkriven. Potom je neko teško oštetio njegov mikroskop krađom velikog broja dijelova iz laboratorija Brunet u New Jerseyu koja je blisko surađivala s Rifeom je izgorjela u podmetnutom požaru.

Autor članka objavljenog u godišnjaku Smitsonian Instituta je misteriozno ubijen u svojim kolima. Dr. Nemes, Rifeov bliski suradnik poginuo je u požaru u svojem laboratoriju gdje je izgorjela sva dokumentacija. A od 1939. god. svi istaknuti dokrtori i znanstvenici u SAD poricali su da znaju Rifea. Ogroman novac farmaceutskih kompanija je potrošen kako bi svi oni koji su upoznati s Rifeom terapijiom – sve zaboravili. Rad i život dr. Royala Rifea bio je definitivno uništen nezakonitom zapljenom njegove dokumentacije.

Rife je umro 1970 god. »Slučajnom« smrtonosnom dozom valijuma i alkohola u bolnici »Grossmont«.
Royal Rife je umro 1971 godine od alkohola. Na sreću, njegovo djelo nije umrlo sa njim. Učenici Rife-a nastavili su istraživanja u području biorezonantne medicine. Nekolicina doktora i inženjera obnovili su njegove uređaje. Godine 1986 publikacije o dr. Rife-u i njegovoj terapiji ponovno su se pojavile u novinama.

Istraživanja doktora Rife-a su nastavili drugi znanstvenici – Hulda Clark, doktor Beck, dr. Lakhovski i drugi. Zahvaljujući svima njima, sada je biorezonantna medicina dostupna svima tko želi pronaći prirodni i efikasni način rješenja zdravstvenih problema. Nadamo se da će jednog dana Royal Raymond Rife biti po pravu priznan genijem suvremene medicine. Do tada, njegova legendarna tehnologija dostupna je samo onima, koji su zainteresirani da ju pronađu.

Iako potpuno legalna za veterinare, koji ju koriste da izlijeće životinje, Rifeova briljantna terapija ostaje tabu za konvencionalnu medicinu zbog toga da ugrožava međunarodni monopol farmaceutskoj industriji, koja kontrolira život – i smrt – većine ljudi na ovom planetu.

Sve što znamo danas o Dr. Rifeu potječe iz knjige »Lijek protiv raka koji je djelovao« Laine Berrya. Kasnih 50-tih neki nezavisni istraživači, ne znajući za Rife-ova otkrića, dokazali su da je rak infektivna virusne bolest i da se »rak ne sastoji samo od tumornog tkiva«, već je to bolest uzrokovana mikroorganizmima u krvi.

Naime, izgleda da svatko od nas nosi taj virus, ali da on ne uzrokuje tumore ako u organizmu nema dovoljno toksina, a smrtonosni ishod može biti posljedica izlaganju kemikalijama, radijaciji, stresu, slabim imunitetom ili lošom krvnom slikom.

Danas postoje mali aparati koji se prodaju kao Rife-ovi, ali njihova mogućnost liječenja ograničena je na bolesti kao što je gripa ili za relaksaciju od napetosti. Pitanje je koliko su ti aparati zaista točno podešeni i da li uopće imaju neko djelovanje.

LJEKOVITE FREKVENCIJE

Rife-ova dokumentacija je uništena, a na temelju ono malo preostalih tragova doktor Robert P. Stafford uspio je napraviti listu nekih frekvencija koje su najpribližnije originalnim:
tetanus 120
gonoreja 712
stafilokok 728
streptokok 880
Tuberkuloza virus 1552
karcinom 2128

Postavljamo vam pitanje, da li bi radije se izliječili sa radio frekvencijom Dr. Rifea, određene valne duljine, ili prošli kroz kemoterapiju, sakaćenje i zračenje kakvo nam danas nudi “moderna” zapadne medicina?