Njemačka nudi novac tražiteljima azila koji napuste zemlju

Njemačka nudi novac tražiteljima azila koji napuste zemlju

Njemačke vlasti su određenom broju tražilaca azila ponudile novac, ukoliko se vrate u matične države prije februara.

Gotovo stotini hiljada izbjeglica ponuđeno je blizu hiljadu eura.

Aela Callan je u Bavarskoj razgovarala sa Afganistancem koji je odbio ponudu.