Praznik države koje više nema: 29. novembar - Dan Republike

Praznik države koje više nema: 29. novembar - Dan Republike

Obilježavao se nekada kao najveći praznik u bivšoj Jugoslaviji - Dan Republike. Šest decenija 29. novembra slavilo se Drugo zasjedanje AVNOJ-a kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu Federativne narodne republike Jugoslavije.

Danas se navršavaju 74 godine od održavanja drugog zasjedanja Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ) u Jajcu, na kojem je donesena odluka o federalnom ustrojstvu buduće socijalističke Jugoslavije.

Tog 29. novembra 1943. godine ustanovljen je Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije i objavljeno da je odlučeno da se Jugoslavija izgradi na demokratskom, federativnom principu, kao zajednica ravnopravnih naroda, a kraljevskoj vladi u izbjeglištvu zabranjen je povratak u zemlju.


Ovo je bio najradosniji praznik svih republika SFRJ koji se posebno obilježavao. Mnogi su išli na more, izlete, a organizovan je niz događaja u okviru kojih se pjevalo, sviralo i govorilo o značaju ovog datuma. Proglašavana su dva neradna dana tokom kojih su se održavale svečane akademije u glavnim gradovima republika te su dodjeljivana najveća priznanja, ordenje... Posebnu ulogu imali su pioniri - đaci prvaci koji su dobijali crvene pionirske marame. Jugoslavijom je predsjedavao maršal Josip Broz Tito.

Poslednji pioniri koji su polagali zakletvu rođeni su neke davne 1982. godine.

Pionirska zakletva

Danas, kada postajem pionir
Dajem časnu pionirsku riječ:
Da ću marljivo učiti i raditi
poštovati roditelje i starije,
i biti vjeran i iskren drug,
koji drži datu riječ;
Da ću voljeti našu domovinu samoupravnu
Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju
Čuvati bratstvo i jedinstvo
Svih njenih naroda i narodnosti
I cijeniti sve ljude svijeta
koji žele slobodu i mir!