U Evropskoj uniji živi 950.000 ljudi koji su rođeni u BiH

U Evropskoj uniji živi 950.000 ljudi koji su rođeni u BiH

Bosanci i Hercegovci sedma su po brojnosti grupacija građana Europske unije rođenih izvan granica te zajednice, objavio je Eurostat.

Statistička agencija Europske unije istraživala je porijeklo i navike građana EU, a jedno od pitanja koje su definirali u velikom istraživanju ticalo se mjesta rođenja rezidenata Unije.

Ispostavilo se da u EU živi 950.000 ljudi koji su rođeni u BiH.

Prvo mjesto na listi Eurostata pripada Maroku, s 2,3 milijuna ljudi. Slijedi ga Turska s 2,08, Rusija s 1,8, Alžir s 1,5, Ukrajina s 1,1, Indija s 1,06 milijuna ljudi rođenih u svojim domovinama, sada posjednika EU dokumenata.

Albanija je odmah iza BiH s 900.000 ljudi.

Zanimljivo je da je Kina, naprimjer, u EU "zastupljena" s 820.000 ljudi, te da rođenih Amerikanaca u EU ima 580.000.

S obzirom na ukupni broj stanovnika BiH je u samom vrhu po broju ljudi u dijaspori u svijetu.