BH roditelj SLABO IDU NA PORODILJSKO

Vrlo rijetki slučajevi da očevi koriste ovo pravo su najčešće uzrokovani mnogo višim primanjima majke.Zakonom o radu FBiH i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u KS-u propisano je da i očevi imaju pravo na porodiljsko odsustvo. U praksi, rijetki su očevi koji to koriste.

- I ranijim zakonom o radu je ovo pravo bilo ostvarivo i za očeve, međutim, bilo je uslovljeno smrću majke, napuštanjem djeteta i drugim opravdanim slučajevima, što je sadržano i u novom zakonu.

Mogućnost

Novi Zakon o radu je sada ovo pitanje riješio i na način da žena mora koristiti najmanje 42 dana porođajnog odsustva, a nakon tog perioda može ga koristiti i otac, ako se tako dogovore, pojasnili su nam u Ministarstvu za rad KS-a. Vrlo rijetki slučajevi da očevi koriste porodiljsko odsustvo su najčešće uzrokovani mnogo višim primanjima majke, nezaposlenošću oca i sl. Prema nezvaničnim podacima, pet očeva godišnje iskoristi ovu mogućnost, a samo u prošloj godini je prosječno, mjesečno na porodiljskom odsustvu bilo zaposlenih majki 1.727, a nezaposlenih 1.910. Kao i majke, i očevi dobijaju mjesečne naknade, piše Oslobođenje.

Naknadu umjesto plate u visini najniže plate u FBiH ostvaruju porodilje ili očevi koje su najmanje 12 mjeseci u radnom odnosu. Žene majke koje nemaju zasnovan radni odnos najmanje 12 mjeseci prije odlaska na porodiljsko odsustvo ostvaruju naknadu od 180 KM.

Naknade

Na isti iznos, 180 KM mjesečno imaju pravo i porodilje koje su na redovnom školovanju.

- Zaposlene majke porodilje primaju naknadu od 388 KM do 425 KM što ovisi od fonda radnih sati, a koji se kreće od 168 do 180 sati. Na ovaj iznos uplaćuju se i pripadajući porezi i doprinosi od 235 do 257 KM, tako da se na ime naknade za porodilje koje su u radnom odnosu isplaćuje od 628 do 643 KM. Zaposlene majke porodilje koje imaju zaključen ugovor o radu manje od godinu primaju naknadu od 180 KM i poreze i doprinose -, zaključili su u Ministarstvu za rad KS-a.