Građani zabrinuti: #Hrvatska želi odlagati nuklearni otpad na granici s #BiH

Prema najavama o izgradnji ovog objekta, najugroženiji bi bili stanovnici donjeg toka rijeke Une, a protiv eventualne izgradnje bore se i stanovnici općine Dvor na Uni, na teritoriji Hrvatske, u kojoj se nalazi i Trgovska gora na kojoj je planirana izgradnja ovog objekta.

Ipak, iz Državne regulatorne agencije za radioaktivnu i nuklearnu sigurnost BiH ističu kako ne raspolažu informacijama kada bi ovaj objekt mogao biti izgrađen, ali i da je Trgovska gora u Prijedlogu Nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva navedena kao jedina moguća lokacija.

“Hrvatska nije dostavila zvanične odgovore na primjedbe BiH koje se odnose na izgradnju ovog objekta. Zbog toga, naša agencija vrši redovnu analizu objavljenih odgovora na službenoj stranici Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost RH, kada je riječ o ovoj temi. Također, vršimo i sve aktivnosti unutar BiH, iz međunarodnih ugovora i konvencija za koje je zadužena i o svemu tome izvještava sve relevantne institucije”, istaknuli su iz Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Sporazumi potpisani, saradnja upitna

Iz DRARNS-a BiH podsjećaju i kako su BiH i Hrvatska potpisale i ratificirale niz međunarodnih ugovora i konvencija koje reguliraju ovu oblast, ali unatoč tome nisu dostavljeni odgovori na primjedbe BiH o ovom projektu. Zbog toga je, na prijedlog DRARNS-a, u Vijeću ministara BiH formirana radna grupa za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s ovim projektom.

“Za odgovarajuću procjenu mogućeg rizika od izloženosti jonizirajućem zračenju usljed zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva na lokalitetu Trgovske gore potrebno je izvršiti relevantna ispitivanja. Stanovništvo općine Dvor treba pravovremeno dobiti informacije o projektu, kao i stanovništvo BiH, te cijeli projekt treba biti proveden u skladu s međunarodnim ugovorima, konvencijama i direktivama”, dodaju iz DRARNS-a.

DZRNS Hrvatske: Nijedan radioaktivni atom ne smije izaći iz postrojenja

Ipak, iako se u bh. javnosti navodi kako bi na lokaciji Trgovske gore moglo biti izgrađeno odlagalište nuklearnog otpada, iz Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Republike Hrvatske ističu da je riječ samo o skladištu. To praktično podrazumijeva da će nuklearni otpad tu stajati samo neko vrijeme, nakon čega će biti premješten na neku lokaciju za trajno deponiranje.

“Hrvatska još od 2013. godine radi na rješavanju zbrinjavanja radioaktivnog otpada i jedno od rješenja koje se pokazalo kao provodivo jeste uspostava privremenog skladišta na lokaciji Trgovska gora koje bi trajalo do 2040-ih godina. Objekt bi bio izveden na način da se prilagodi postojeći vojni objekt, uz izgradnju novih potrebnih objekata”, kazao je Saša Medaković, ravnatelj DZRNS-a Hrvatske.

On je dodao kako još uvijek nije donesena odluka o konačnoj lokaciji ovog skladišta, ali i da ovaj zavod nije dobio nikakve zvanične zahtjeve za izgradnju.

“Mi nećemo izdati nikakve dozvole prije nego se dokaže sigurnost tog objekta, a jedan od preduvjeta jeste uključenost BiH u cijeli proces koji će transparentno i nedvojbeno dokazati da je takvo skladište otpada sigurno i bezopasno po okolinu. Dakle, prije izgradnje, operatori takvog objekta morat će dokazati cijeloj javnosti i nama kao regulatoru da nijedan atom neće izaći iz tog skladišta, a kamoli stići do BiH”, zaključio je Medaković.

Građani s obje strane granice su zabrinuti zbog izgradnje ovog postrojenja i sigurno je da će u narednim mjesecima biti sve više javnih razgovora o ovom projektu.